Piret Bristol
Piret Bristol
Koolitaja: Piret Bristol
al 22.09.2023

Lahenduskesksed ja narratiivsed meetodid,  kasutamiseks supervisioonis ja coaching’us

Kogemusliku täiendõppe fookus on lahenduskesksete ja narratiivsete tehnikate kasutamisel superviisori ja coachi töös. Praktilised läbiharjutamised loovad osalejale mitmekülgse tehnikate pagasi, mida erialases töös rakendada.

Koolituse sisu

Kogemusliku koolituse peamised õpikohad on: alusprintsiipide, meetodite ja lahenduskeskse hoiaku omandamine.

Lahenduskesksete ja narratiivsete ehnikate rakendamine individuaalses ja väikegrupi supervisioonis ja coaching’us.

Koolituse formaat

Grupp

Koolituse sihtrühm

Superviisorid ja coach’id, supervisiooni või coaching’ut õppivad tudengid,  nõustajad.

Koolituses osalemise tingimused 

Koolitusel saab osaleda tervikuna, st osalemist kõigil kolmel päeval.

Õpiväljundid

On saanud tuttavaks lahenduskeskse ja narratiivse lähenemise printsiipidega.

On harjutanud ja võtab kaasa mõlema lähenemise tehnikaid ja harjutusi, mida individuaaltöös klientidega kasutada.

Koolituse maht

3 koolituspäeva, kokku 18 ak.tundi

Õppekeskkonna kirjeldus

Kogemuslik õpe, 14 inimest

Õppematerjalide loend

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Tõend

Algus aeg ja kuupäevad

22.09, 20.10, 10.11.2023
Päev 10.00-15.30

Koolituse keel

Eesti keel, tellimisel inglise keel

Koolitajad

Võimalik sisekoolitusena

Jah

Koolituse hind

690,00+km