Mari Saari ja Triin Vana
Mari Saari ja Triin Vana
Koolitajad: Mari Saari ja Triin Vana
al 19.10 2023

Aitaja töö superviseerimine, nõustamisprotsesside varjatud mõjutajad

Mari ja Tiina on üheskoos loonud tõhusa täiendõppe kursuse, mille peamine eesmärk on kasvatada õppijate teadlikkust inimestega toimuvast abistavas suhtes. Kohtumistel õpid nõustaja ja kliendi vastasmõjudest ning enesehoiust tööprotsessides.

Koolituse sisu

Paradoksaalselt on abistavas suhtes esikohal soov teha head, kuid samas võivad peidus olla ohud, mille mitte märkamine teeb sekkumise ebaefektiivseks või isegi kahjustab klienti ja aitajat ennast. 

Koolitus/kursus ongi ellu kutsutud selleks, et kasvaks teadlikkus inimestega toimuvast abistavas suhtes. 

Teemad: 

 • Aitaja töö ja aitaja nõustamise (supervisioon, coaching tööjuhendamine) eripära. Aitaja teekond ja aitamise tähendus.
 • Supervisiooniprotsess – fookused ja refleksioon, kasutades 7 silma mudelit (Hawkins 2012). 
 • Nõustamisprotsessi varjatud mõjutajad ja lõksud – ülekanded, paralleelprotsessid, projektsioonid, retroflektsioon jm.
 • Aitaja isiksus, teadlikkus endast, nõustamise stiilist ja mõjust kliendile.
 • Superviisori-coach’i roll, kasulik ja/v abistav suhe, piirid ja vastutus nõustamisprotsessis.
 • Sihtgrupi mõju aitajale. Emotsioonide ja käitumise taga peituvad vajadused.
 • Aitaja enesehoid, säästmine ja „energiamajandus“. Professionaalne kohanemise sündroom.  

*Õppimine toimub paljus läbi enda (superviisor/nõustaja, kui aitaja) vaate, ning jagades ja reflekteerides klienditöö kogemust.

Koolituse formaat

Grupp

Koolituse sihtrühm

Superviisorid ja coach’id (sh väljaõppes), klienditöö juhendajad jt

Koolituses osalemise tingimused 

Kestev klienditöö praktika – superviisor, coach,
Nõustamise praktika kogemus.

Õpiväljundid

 • Suurem teadlikkus supervisiooni-, coaching’u- jm nõustamisprotsesside varjatud mõjutajatest.
 • Oskus reflekteerida supervisiooniprotsessi, kasutades 7-silma mudelit. 
 • Suurem teadlikkus sellest, kuidas klient mõjutab nõustajat ja nõustaja mõjutab klienti.
 • Oskus eristada kliendile kasulik olemist kliendi abistamisest.  
 • Suurem teadlikkus aitaja enesehoiust. 

Koolituse maht

28 kontakttundi

Õppekeskkonna kirjeldus

Valge ja avar ruum, mis võimaldab istuda ringis, teha rühmatöid ja grupiarutelusid.

Õppematerjalide loend

Õppematerjalid digitaalsed. Lugemissoovitused tulenevalt grupi vajadustest.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Täiendkoolituse tunnistus 

Algus aeg ja kuupäevad

19.10, 23.11 2023, 11.01, 08.02.2024
Koolituspäev 10.00 – 16.30

Koolituse keel

Eesti keel

Koolitajad

Võimalik sisekoolitusena

Koolituse hind

Kogu koolituse hind (4päeva) 800,00 +km, st 200,00 +km/päev.