Mari Saari ja Triin Vana
Mari Saari ja Triin Vana
Koolitajad: Mari Saari ja Triin Vana
al 10.jaanuar 2024

Aitaja töö superviseerimine, nõustamisprotsesside varjatud mõjutajad

Mari ja Triin on üheskoos loonud tõhusa täiendõppe kursuse, mille peamine eesmärk on kasvatada õppijate teadlikkust inimestega toimuvast abistavas suhtes. Kohtumistel õpid nõustaja ja kliendi vastasmõjudest ning enesehoiust tööprotsessides.

Koolituse sisu

Paradoksaalselt on abistavas suhtes esikohal soov teha head, kuid samas võivad peidus olla ohud, mille mitte märkamine teeb sekkumise ebaefektiivseks või isegi kahjustab klienti ja aitajat ennast. 

Koolitus/kursus ongi ellu kutsutud selleks, et kasvaks teadlikkus inimestega toimuvast abistavas suhtes. 

Teemad: 

 • Aitaja töö ja aitaja nõustamise (supervisioon, coaching tööjuhendamine) eripära. Aitaja teekond ja aitamise tähendus.
 • Supervisiooniprotsess – fookused ja refleksioon, kasutades 7 silma mudelit (Hawkins 2012). 
 • Nõustamisprotsessi varjatud mõjutajad ja lõksud – ülekanded, paralleelprotsessid, projektsioonid, retroflektsioon jm.
 • Aitaja isiksus, teadlikkus endast, nõustamise stiilist ja mõjust kliendile.
 • Superviisori-coach’i roll, kasulik ja/v abistav suhe, piirid ja vastutus nõustamisprotsessis.
 • Sihtgrupi mõju aitajale. Emotsioonide ja käitumise taga peituvad vajadused.
 • Aitaja enesehoid, säästmine ja „energiamajandus“. Professionaalne kohanemise sündroom.  

*Õppimine toimub paljus läbi enda (superviisor/nõustaja, kui aitaja) vaate, ning jagades ja reflekteerides klienditöö kogemust.

Keda ootame koolitusele

Superviisorid ja coach’id (sh väljaõppes), nõustajad, klienditöö juhendajad jt, kelle roll on toetada aitajaid.

Kasuks tuleb kestev praktika ja kogemus superviisori, coachi, klienditöö juhendaja või nõustajana

Koolituse kasu ja õpiväljundid

 • Suurem teadlikkus supervisiooni-, coaching’u- jm nõustamisprotsesside varjatud mõjutajatest.
 • Oskus reflekteerida supervisiooniprotsessi, kasutades 7-silma mudelit. 
 • Suurem teadlikkus sellest, kuidas klient mõjutab nõustajat ja nõustaja mõjutab klienti.
 • Oskus eristada kliendile kasulik olemist kliendi abistamisest.  
 • Suurem teadlikkus aitaja enesehoiust. 

Koolituse maht ja aeg

Koolitus on jaotatud 4-le õppepäevale – 10.jaanuar, 13.veebruar ja 6.märts ja 10.aprill 2024, kokku 28 kontakttundi.
Koolituspäeva pikkus 10.00 – 16.30

Koolituse koht

Tallinn

Koolitajad

Koolituse hind

Ühe õppepäeva hind 200€ + km.

Kogu koolituse hind (4päeva) 800€ + km.