Supervisioon juhtidele

Supervisioon on superviisori ja juhiga pikemaajaline kohtumiste protsess, mille käigus analüüsitakse tööjuhtumeid ning otsitakse lahendusi tööalastele väljakutsetele.

Supervisiooni eesmärgiks on tõsta juhtide eneseteadlikkust ja pädevust, et tagada organisatsiooni sihtgrupi kvaliteetsem teenindamine ja säilitada töötajate rõõm tööst. Supervisioon võimaldab juhil ennast kui töövahendit korras hoida – teha oma tööd targalt, olles teadlikum enesest, oma ametirollist ja mõjust sihtgrupile.