TEISED MEIST

MERLE AMELJUSENKO

– sotsiaalpedagoog

“Koolitust soovitan: 1) kõigile, kellel tahtmist inimestega tegeleda 2) keda huvitavad protsessid ja inimesed protsessides 3) kes on valmis inimesi toetama, kuid ise tahaplaanile jääma Kasu organisatsioonile: 1) paraneb inimeste probleemilahendusoskus; 2) väheneb proffesionaalsete probleemilahendajate koormus (inimesed suudavad lihtsamaid, kergemaid probleemie ise lahendada), vabanenud ressursi saab tagasi suunata probleemide lahendamisse; 3) seob kollektiivi, inimesed hakkavad enam kolleege usaldama ja märkama kolleegi kompetentse. Suurepärane kogemuslik õpe. Meeldis just see, et kogemus seati esiplaanile ja hilisem teooria kinnitas kogetut.”

UKU VISNAPUU

– Punane niit OÜ, koolitaja

“Sobib inimestele, kes töötavad inimestega, eriti neile, kellel on suur suhtlemiskoormus – aitab ennetada läbipõlemist, sh saada aru iseendast. Sobib koolitajatele – samal põhjusel. Sellest saab rohkem õlatunnet ja paremat teineteisemõistmist.”

LAURA MUSTEN

– Meditsiinigrupp AS, müügijuht

“Meeskonna Coachingu Kool andis mulle juurde palju enesekindlust ning julgust ettevõttes muudatusi sisse viia. Koosolemises oli väga palju positiivset energiat ja see lõi tunde, et olen sinna alati oodatud. Probleemidele oli hea koos uusi lahendusi leida ning kuulda, kuidas teised erinevaid olukordi lahendavad. Soovitan kindlasti kõikidele juhtidele sellel koolitusel osalemist.”

RAINES LAUL

– Saint-Gobain Glass Eesti AS, tootmisjuhataja

“Igale inimesele kes soovib edukas olla ja osata hästi inimesi juhtida, on minu arvates coachimise oskus väga vajalik, et mitte öelda kohustuslik. Coachimisega saad aidata coachitavat rohkem ja sügavamalt/ laiemalt mõtlema, samas pead ka ise tema mõttega kaasas käima ning isegi pisut eespool olema. Seetõttu on coaching arendav mõlemale poolele.”

AILA RAJASALU

– koolitaja, perelepitaja, nõustaja, MTÜ Noorte Abistamiskeskus Carpe Diem

“Superviisorite ja coachide väljaõpe on olnud väljakutseks enesearendamisel ja analüüsil, mistõttu on rääkija minus asendunud kuulajaga, olen muutunud eesmärgipärasemaks, julgemaks tegema otsuseid ja õppinud rohkem usaldama protsessi, inimesi ja ennast.”

JAN AASA

– Saint-Gobain Glass Estonia SE, IT-juht

“Sisulise poole pealt oli väärtuslikumaks praktiliste kogemuste kuulamine ja kirjapanek, seda nii õpetajatelt kui grupilt. Lisaks “kolme vaala” pidev meeldetuletamine ja kordamine: kuula, küsi, pea pausi. Samuti inspireeris mind eduloo temaatika. Meetodi osas pean enda jaoks kõige kasulikumaks ja rakendatavaks koovisiooni.”

HELENA OJALA

“Tänasel päeval saan öelda, et minust on saanud Coach ja superviisor. Tegutsen igapäevaselt valdkonnas ning näen seda, kuidas professionaalsete superviisorite ja coachide järele on nii avalikus sektoris kui ka ärimaastikul ääretult suur vajadus. Tööpõld on lai ja värvikas.”

PEETER MÕRD

– Ensto Ensek AS, tegevjuht

“Mulle meeldis väga “Meeskonna arendamise kooli” päevade ülesehitus: – palju case-de lahendust, – palju praktiseerimist, paaristööd –tagasisidet teineteisele, – saime iga case-i lõpus anda oma tagasisidet lahenduse protsesside kohta.”

LIISA RAUDSEPP

– psühholoog-konsultant, Tripod Grupp OÜ

“ISCI väljaõppel on väga palju pakkuda sellele, kes on valmis õpetust vastu võtma. Samas jääb palju ruumi ka iseseisvaks avastamiseks, lugemiseks, katsetamiseks ja mõtestamiseks – arenguvõimalusi jagub lõputult.”

AIVAR KENDER

– Tehnikadivisjoni juht, AS Levira

“Õppimine superviisoriks ja coachiks on üks võimalus, kuidas maailma saab paremaks muuta! Kuidas olla õnnelik? Superviisori õnneallikaks on teadmised ja oskused, mis võimaldavad tal peale iseenda selle igatsetava seisundi poole aidata ka kõiki teisi, kes seda abi vajavad ja on valmis vastu võtma. Lahendusterajad selleni on aga äärmiselt mitmekesised ja põnevad.”