Meeskonnale

Meeskond on ühiste eesmärkide saavutamise nimel koos tegutsev rühm inimesi. Meeskonda iseloomustab kindel rollijaotus ning koostöösuhted. Hea meeskonnatöö eeldus on soov koos eesmärgini jõuda ning hoida seejuures häid omavahelisi suhteid.

Meeskonnal on oluline koos eesmärkide püstitamine, meeskonna liikmetel on võimalus ise määrata, kuidas probleeme lahendada.

Parima meeskondliku tulemuste saavutamiseks on olulised usaldus, üksteise panuse väärtustamine ja tõhusus tegutsemine.

Hea meeskonnatöö on võimalik organisatsioonis, kus tippjuhtkond väärtustab meeskondliku töö ideed ning see on vastuvõetav kõigile juhtimistasanditele. Juhi positiivne või negatiivne hoiak meeskonnatöö suhtes määrab, kas administratiivsetel alustel toimivast töörühmast saab ühtne meeskond või mitte.