PSÜHHOSOTSIAALSE VALDKONNA PROGRAMM

Kursusele registreerumise soovist anna meile palun teada aadressil: triin.vana@isci.ee või tel 56 639793.

Kursuse eesmärk on anda ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) standardile vastav superviisori haridus. Väljaõppe lõpetanul on pädevus viia läbi nii individuaalset- kui rühmasupervisiooni, töötada meeskondade ja organisatsioonidega.

Õpe annab lisaks üldisele superviisori pädevusele ka psühhosotsiaalse valdkonna superviisori pädevuse, et mõista nii teoreetiliselt kui praktiliselt valdkondlikku supervisiooniprotsessi ning osata kasutada erinevaid meetodeid haavatavate kliendigruppidega töötavate spetsialistide ja tugivõrgustike toetamisel.

Kõrgharidus sotsiaalteadustes, mis on seotud psühhosotsiaalse valdkonnaga (nt sotsiaaltöö, tervishoid, psühholoogia, sisejulgeolek jm).
Töökogemus : vähemalt 5 aastat pärast kõrgkooli lõpetamist psühhosotsiaalses valdkonnas (nt sotsiaalhoolekanne, tervishoid, politsei, kriminaalhooldus, ohvriabi, õiguskaitse, pagulasabi, tööhõive, hariduse tugiteenused ja noorsootöö, psühholoogiline abi ja teraapia jms). Erialastel täiendkoolitustel ja grupiprotsessides osalemine (min 60 tundi). Arvesse võetakse erinevaid kursusi ja/või pikema kestusega enesearenguprogramme, mis annavad teadmisi inimesest, suhtlemisest, õpetamisest, gruppidest, organisatsioonist, juhtimisest, jms. Varasem, nii individuaalse, kui grupi/meeskonna supervisiooni dokumenteeritud kogemus (min 30 tundi).

Isiksuslikud eeldused: baasilised eneseregulatsiooni, suhtlemise ja reflekteerimise oskused ning inimestega töötamise põhiliste eetiliste printsiipide arvestamine. Kui sisseastumistingimustes esitatud nõuded pole kandideerimise hetkel 100% täidetud, on võimalus lahendust otsida koostöös ISCI õppejõudude meeskonnaga. Superviisori väljaõppesse kandideerijatega korraldatakse eelkohtumised, et vastastikku tutvuda, küsimustele vastuseid saada ja põhjendatud otsus langetada.
CV jt õpingute alustamise tingimuste täitmist kinnitavad dokumendid saata e-posti teel vähemalt paar päeva enne eelkohtumist aadressile: triin.vana@isci.ee.

Kursus kestab 2,5 aastat. Kursuse üldmaht on 650 tundi, mis jaguneb järgmiselt:

  • 400 kontakttundi
  • 20 tundi individuaalset õppesupervisiooni
  • 90 tundi praktikat
  • 140 tundi iseseisev töö kaasõppijate grupis ja individuaalselt

Programm on jagatud 14 õppesessiooniks. Kõik sessioonid on 3-päevased (neljapäevast laupäevani) ning toimuvad iga 2 kuu tagant.
3-päevased sessioonid sisaldavad nii aktiivõpet kui grupiõppesupervisiooni väikegruppides. Õppesessioonide vahepealsel ajal teevad õppijad iseseisvat supervisiooni praktikat, tööd kaaslaste grupis või töötavad kirjanduse ning portfoolioga.
Õpe toetub peamiselt süsteemse supervisiooni raamistikule ning kompetentsimudelina kasutatakse ANSE loodud superviisori kompetentsusraamistikku.

Programmi esimeses pooles keskendutakse eelkõige individiduaalsele supervisioonile ning teises pooles meeskondade, gruppide ja organisatsioonidega töötamiseks vajaminevatele kompetentsidele.

3-päevase mooduli hind on 430€ + km.
2,5-aastase väljaõppe programmi maksumus kokku 6020€ + km
Programmi kogumaksumus sisaldab lisaks õppesessioonidele ka grupiõppesupervisioonide- ning individuaalsete õppesupervisioonide tasu.
Tasumine toimub moodulite kaupa.

Kursuse lõpetamise eelduseks on:

  • Osavõtt õppesessioonidest vähemalt 85% ulatuses (puudumiste korral kokku lepitud kompenseerivate ülesannete täitmine täies mahus)
  • Praktika ja õppesupervisiooni nõuete täitmine
  • Kirjaliku lõputöö (Portfoolio) koostamine ja esitamine, praktilise supervisioonitöö esitamine ning sellele positiivse hinnangu saamine