isci-piret-bristol

PIRET BRISTOL

Coach ja superviisor

Piret on hariduselt psühholoog ning omandanud psühholoogilise nõustaja ja gestaltterapeudi
täiendhariduse.

Ta on rahvusvaheliselt sertifitseeritud superviisor ja coach (Institut für Supervision
Organisation Kommunikation Der Rote Faden/Tallinna Ülikool, 2007-09, Ericson
International College/Intelligentne Grupp OÜ, 2017 – 18), ESCÜ kvaliteedigrupi läbinud 8.
taseme superviisor, sertifitseeritud Teams Management System`i (GB) ja Denisoni
Organizational Culture Survey konsultant (Sveits), Association of National Organisations for
Supervision in Europe (ANSE) juhatuse liige ning International Supervision and Coaching
Institute’i (ISCI) superviisorite-coachide väljaõppe programmi põhiõppejõud ja
õppesuperviisor.

Piret on töötanud avalikus sektoris psühholoogi, õpetaja ja koolijuhina ning erasektoris
organisatsiooni juhi, koolitaja ja õppejõuna.

Aastast 2000 on läbi viinud meeskonnatreeninguid ja organisatsioonide arendusprogramme
paljudele avaliku, era- ja kolmanda sektori ettevõtetele ning olnud koolitajaks sadadele
inimestele Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Prantsusmaal. Piret on superviseerinud ja
coachinud kliente üle 1600 tunni.

Peamised supervisiooni ja coachingu valdkonnad:

  • meeskondade arendamine,
  • juhtide supervisioon ja coaching
  • organisatsioonikultuuri ja väärtuste arendamine,
  • muudatuste juhtimine
  • konfliktide vahendamine,
  • töömotivatsiooni tõstmine,
  • tööstressi ja läbipõlemise ennetamine,
  • enese juhtimine.

Pireti superviisori/coachi tööriistakohvrisse kuuluvad gestaltteraapia, süsteemse ning
lahenduskeskse käsitluse ja protsessitöö koolkonna meetodid, Team Management Systems`i
rolliprofiil, Linking Skills profiil, loovtehnikad ning kehatöö meetodid.

https://www.linkedin.com/in/piret-bristol-926b377/

www.bristol.ee

Teised meeskonnaliikmed