Sigrid Melts ja Kaupo Saue
Sigrid Melts ja Kaupo Saue
Koolitajad: Sigrid Melts
ja Kaupo Saue
Tellimisel

Teadveloleku ja heaolu praktikad igapäevase ressursirikka seisundi äratamiseks

Kolme kohtumiskorra fookus on laiendada õppija teadmisi teadveloleku põhimõtetest ja meetoditest ning kasvatada osaleja professionaalsust tööjuhtumite uurimisel. Sigridi ja Kaupo programm sobib nii sisekoolitusena kui avatud grupina.

Koolituse sisu

Koolitusel käsitletakse teadveloleku (Mindfulness) teooriat ja praktikat. Grupis läbiviidav kogemusõpe on toetatud iseseisva järjepideva praktikaga.

Koolituse formaat

Nii avatud grupile kui ka ettevõttesisese koolitusena.

Koolituse sihtrühm

Eneseregulatsioonist huvitatud inimesed.

Koolituses osalemise tingimused 

Valmisolek harjutada ja reflekteerida teadveloleku praktikaid  ja grupillikmetega jagada.

Õpiväljundid

Koolituse läbinud: 

  • teab teadveloleku peamisi teaduspõhiseid lähenemisi ja põhimõtteid 
  • teab neuroteaduslikke avastusi aju töö kotha
  • mõistab heasoovlikkuse ja hinnanguvaba hoiaku tähtsust
  • oskab reguleerida oma emotsioone ja      heaoluseisundit
  • oskab integreerida teadveloleku metoodikaid superviisori ja coachi tööprotsessi
  • oskab juhtida oma tähelepanu fookust
  • on arendanud professionaalsust oma    tööjuhtumite uurimise kaudu, toetudes Mindfulness teooriatele ja praktikatele
  • oskab kasvatada oma säilenõtkust

Koolituse maht

3 päeva a’ 6 ak.t. Kokku 18 ak.t

Õppekeskkonna kirjeldus

Orienteeruv õppijate arv grupis  10 – 15
Turvaline, vaikne ruum

Õppematerjalide loend

Õppematerjalid ja kirjanduse loend pannakse üles grupiga ühiselt kokkulepitud platvormile.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Täiendkoolituse tunnistus 80% koolitusmahu läbimisel.

Algus aeg ja kuupäevad

Tellimisel
Päeva pikkus 10.00-15.30

Koolituse keel

Eesti keel

Koolitajad

Võimalik sisekoolitusena

Jah

Koolituse hind

200,00 +km – ühe päeva hind osalejale.
Kokku maksumus 3×200,00= 600,00 +km