Kovisiooni juhendajate väljaõpe

Kuidas luua võimalusi töösoorituse ja tulemuslikkuse arendamiseks? Üks kindel, äraproovitud ja samas lihtne viis on koostöö – tegelike, töö käigus üles kerkivate oluliste küsimuste ja juhtumite lahendamine koos kolleegidega. Suurepärane võimalus selleks on kovisiooni gruppide käivitamine.

Gruppe käivitavad oma organisatsiooni töötajad – selleks spetsiaalse väljaõppe saanud kovisiooni juhendajad.

Kovisiooni juhendajate väljaõpe võimaldab osalejatel õppida rakendama kovisiooni põhimõtteid oma organisatsiooni heaks ja luua organisatsioonis oma jõustamismeeskond. Jõustamismeeskond on „rakuke“, mis kaasab teisi organisatsiooniliikmeid läbi kovisiooni rühmade oluliste tööküsimuste lahendamisprotsessi. Programmi käigus õpitakse mõistma ja kasutama kovisiooni põhimõtteid, tehnikaid ja juhendamise oskusi just teie organisatsiooni kontekstis.

Programm töötab põhimõttel: koolitajad-coachid õpetavad välja kovisiooni juhendajad ehk jõustamismeeskonna, kes hakkab siis organisatsioonis “lahenduste tootmist” korraldama.

Programm sobib sisekoolituseks nii äri- kui ka avalikele organisatsioonidele. Programm on õigustanud end sotsiaal- ja haridusvaldkonnas, erinevates ametiasutustes, teenindus-ettevõtetes. Programm sobib nii suurtele kui väikestele organisatsioonidele ja ka projekti-meeskondadele ning MTÜ-dele.

Kovisioon võimaldab töötajal:

 • leida uusi ja tõhusaid tööviise
 • tulla paremini toime keerukate tööolukordadega
 • lahendada kiiremini ja tõhusamalt probleemolukordi
 • õppida algatama ja läbi viima positiivseid muutusi
 • teha oma tööd motiveeritumalt seega tulemuslikumalt
 • säästa oma aega ja energiat
 • vähendada stressi ja suurendada töörõõmu
 • abistada kolleege ja saada ise abi ja toetust
 • panustada rohkem organisatsiooni heaks

Kovisioon arendab organisatsioonis tehtava töö kvaliteeti seeläbi, et:

 • edendab töö kvaliteeti ning tõhusust;
 • edendab üksmeelt ja kooskõla kolleegide vahel;
 • koostöö paraneb ilma sellega spetsiaalselt tegelemata
 • töötajad muutuvad iseseisvamateks ja tõhusamateks probleemilahendajateks
 • vähenevad “tulekahjud”
 • juhtidel on rohkem aega ja võimalusi tegeleda pikaajalise planeerimisega
 • pikas perspektiivis toimub aja, energia ja raha säästmine
 • organisatsiooni töö tulemused paranevad ja need saavutatakse väiksema ressursikuluga

Kovisiooni sessioonide õnnestumise tagavad juhendajad ja nende väljaõppe käigus omandatud teadmised ja kogemused.

Programm koosneb 6 moodulist, ehk õppepäevast poole aasta jooksul.

Kokku 6 x 8 = 48 akadeemilist tundi.

Grupi suurus 8 -16 inimest.

Programm koostatakse koostöös tellijaga.
Näidisprogrammi tutvustus on siin: Kovisiooni-juhendaja-väljaõpe-2015.

Programmi juhendavad pikaajalise kogemusega ISCI coachid:

Kaupo Saue
kaupo.saue@isci.ee
+372 509 6580

Tiina Merkuljeva
tiina.merkuljeva@isci.ee
+372 50 44 605

Signe Vesso
signe.vesso@isci.ee
+372 50 66 227

Kui soovite oma kovisiooni juhendajate väljaõpet sisekoolitusena oma organisatsioonile tellida, palun võtke ühendust koolitajatega. Lepime kokku kohtumise aja, et programmi lähemalt tutvustada ja see just teie organisatsioonile kohandada.

Tutvuge ka ISCI teiste programmidega www.isci.ee

16 nutikat Tartu Kutsehariduskeskuse töötajat lõpetasid 4. juunil edukalt Kovisiooni meetodi rakendaja 6 päevase väljaõppe. Väljaõpet juhendasid Kaupo Saue ja Tiina Merkuljeva.

Mida ütlesid osalejad:

Koolitus väärtustas osalejaid ja andis suurepärase platvormi edasisteks muudatusteks organisatsioonis.
 Koolitus oli sisutihe, kompaktne, innustav ja inspireeriv. (
Ellen Aunin)


Koolituse ülesehitus ja kõigi liikmete kaasatus oli väga hea. Õpetajad väga professionaalsed ja omavaheline koostöö super.
 (Liivi Lõhmussaar)


Koolituse käigus kujunes meist välja toetav meeskond, kellega saab hakata koolis suuri asju tegema.
 (Vilve Pohla)


Koolitus oli väga hea struktuuriga, vahest täis üllatusi ja ootamatuid pöördeid. Õppisin nende päevade jooksul väga palju ja mitte ainult kovisiooni kohta. Õppisin ka oma kolleege ja iseennast tundma.
 (Reelika Metsa)


See oli uskumatu 6 päevane areng ja kasvamine. Tundsin, et olen oodatud ja mulle oli loodud mõnus keskkond millegi täiesti uue õppimiseks.
 (Mariann Karja)


Koolitus ületas suuresti minu ootused. Kõige rohkem olin üllatunud sellest, kui põhjalikult seostasid koolitajad kõike õpitut ja kogetut meie organisatsiooni ja selle kultuuriga. Tänu väga professionaalsele juhendamisele on meist saanud nagu üks suur pere, kuhu on kogunenud tohutu energia, jõud ja teotahe. (
Nele Punnar)


Koolitajad on osanud panna meid nii tööle, iseenesesse vaatama ja oma võimetesse uskuma, et ma poleks seda kunagi ettekujutada osanud. Arvan, et see on koolitajate kõige kõrgem tase.
 (Liivi Albre)


Mulle väga meeldivad selle meetodi erinevad rakendamise võimalused ja hea oli igal korral midagi uut ja erinevat õppida.
 (Sirje Koido)


Õppimine tegutsemise kaudu- selleni peaksid küündima kõikide Eesti õpetajate õpilased.
 (Aivar Lippmaa)