Väljaõpe

Superviisori-coachi väljaõpe

Superviisori-coachi väljaõppe eesmärk on anda ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) standardile vastavat haridust.

Väljaõppe programmi eesmärk on ette valmistada coache ja superviisoreid, kes suudavad läbi viia supervisiooni ja coachingut professionaalsel tasemel ning eetilisi põhimõtteid järgides.

Programm annab osalejatele supervisiooni ja coachingu alased teadmised ja oskused, mida saab edukalt rakendada oma töös ning mis võimaldavad töötada iseseisva superviisori ja coachina.

Psühhosotsiaalse valdkonna superviisori-coachi väljaõppe programmi läbija saab lisaks üldisele kompetentsile ka vastava valdkonna spetsiifilise supervisiooni ja coachingu läbiviimise oskused.