Superviisori ja coach'i väljaõpe

Väljaõppe programmi eesmärk on ette valmistada valdkonnaüleseid superviisoreid ja coache. Programm annab osalejatele supervisiooni ja coachingu alased kompetentsid (teadmised, oskused, kogemused, hoiakud, eetika), mida saab edukalt rakendada oma töös ning mis võimaldavad töötada iseseisva superviisori ja coachina.

Superviisori ja coachi väljaõpe annab ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) standardile vastavat haridust. Väljaõppe lõpetanu saab taotleda ICF ( International Coaching Federation ) PCC (Professional Certified Coach ) coachi sertifikaati.

Õppekavad

Superviisori ja coachi väljaõppe läbija omandab valdkondadeülesed supervisiooni ja coachingu läbiviimise kompetentsid ja see on traditsiooniline väljaõpe ISCI-s alates 2013.a. ja Eestis alates 1995.a.

Kultuuridevahelise suuna superviisori ja coachi väljaõppe läbija arendab süvendatult rahvusvaheliste gruppide ja meeskondade superviseerimise kompetentse. Loe lähemalt siit.

Peagi on algamas 2 uut superviisori ja coachi väljaõpet:

  1. psühhosotsiaalse suuna superviisori ja coachi väljaõpe
  2. juhtimise suuna superviisori ja coachi väljaõpe

Juhtimise suuna superviisori ja coachi väljaõppe lõpetaja omandab süvendatult supervisiooni ja coachingu läbiviimise kompetentse töös juhtide ja meeskondadega.

Psühhosotsiaalse suuna superviisori ja coachi väljaõppe läbija omandab süvendatult psühhosotsiaalses valdkonnas supervisiooni ja coachingu läbiviimise kompetentse.