MEESKONNA ARENDAMISE 5 MEETODIT JUHILE

See on ruum ja aeg meeskonna juhtidele selleks, et õppida meeskonna kui süsteemiga töötamise oskusi ja viia end kui arendavat juhti uuele, kõrgemale kvaliteedi tasandile.

Osalejad saavad siit kaasa 5 konkreetset tööriista, mida rakendada meeskonna arendamisel ja koosolekute formaadi mitmekesistamisel.

Suurepäraseid juhte eristab headest juhtidest oskuslikum pühendumine inimeste arendamisele. Selleks on vaja teada arendamise printsiipe, omada praktilisi tööriistu ja osata neid kasutada. Esmaseks tööriistaks on juhi enda isiksus ja usaldusväärsus, sellele järgnevad meetodid ja nende kasutamise oskus.

Inimeste arendamine on õpitav ja kogenud juhtide sõnul äärmiselt nauditav protsess. Eriti siis, kui ilmnevad silmaga nähtavad tulemused. Siis, kui jõuab kätte viljade küpsemise aeg. Siis, kui töötaja või meeskond tunneb rõõmu ja uhkust oma suurepäraste saavutuste üle. See kõik tõstab juhil tööga rahulolu ja annab juhtimisele sügavama tähenduse.

Koolitusel osalenud juht: “Nüüd, kui mul on rohkem tööriistu ja ma oskan neid kasutada, on mul rohkem võimalusi töötajate töötulemuste mõjutamiseks. Nüüd tõusen ma hommikuti meelsamini ja lähen tööle parema tujuga. See meeleolu levib minust mu meeskonnale.”

Programmi jooksul arendavad juhid oskusi, mis aitavad neil vestelda oma töötajatega kvalitatiivselt teismoodi, äratades oma meeskonnas iseseisvat mõtlemist, nutikust ja tegutsemissoovi, ning õpivad kasutama 5 meetodit meeskonna arendamiseks ja koosolekute mitmekesistamiseks. Kõik need meetodid on end pikalt praktikas tõestanud, struktuurilt lihtsad ja harjutades kõigil omandatavad.

Kaupo Saue artikkel coachingust www.konverentsid.ee

 • Õppides tundma ja kasutama erinevaid töötajate ja meeskonna arendamise tööriistu, tõuseb juhi professionaalsus ja enesekindlus.
 • Arendavate vestluste pidamine on signaal töötajatele, et juht neist hoolib. Tasakaalu seaduse põhjal hoolivad siis nemad samavõrra juhist ja oma tööst. Tulemused paranevad, juht ja töötajad tunnevad end edukatena.
 • Kasutades kaasavaid meetodeid, on juhil võimalus muuta koosolekuid huvitavaks ja efektiivsemaks.
 • Programm on arengukiirendi juhile. Et arendada teisi, on vaja arendada kõigepealt ennast. Programmi abil õppimise ja enesearengu kiirus kasvab, mis võimaldab juhil suurendada oma positiivset mõjujõudu vajalike muutuste teostamiseks meeskonnas.
 • Juht hakkab saavutama tulemusi kergemalt, tehes õigeid asju õigesti.
 • Iga eesmärk viib tulemuseni. Juht määratleb programmi alguses arendamise eesmärgid ehk tulemused, mida ta soovib programmi jooksul saavutada, viib neid programmi jooksul ellu ning hindab tulemusi programmi lõpus.
 • Juhid saavad tundma 5 olulist töötajate ja meeskonna arendamise meetodit. Juhid hakkavad uusi tööriistu kodutööna rakendama oma meeskonnas juba moodulite vahepeal.
 • Luuakse ühine, jagatud visioon arendavast organisatsioonikultuurist.
 • Tulemustele suunatud arendamisetegevuste käivitumine ja nende igakülgne toetamine programmi ajal meeskondades.
Programm koosneb 5 õppepäevast (10.00 – 17.00), programm peab toimuma 5 kuu jooksul.Igas moodulis (õppepäevas):

 • õpitakse kasutama ühte meeskonna arendamise meetodit;
 • õpitakse ja harjutatakse jõustava coachingvestluse läbiviimist paarides;
 • treenitakse ühte olulist coachingvestluste edu tagavat kompetentsi;
 • reflekteeritakse kodutööde üle;
 • hinnatakse edasiliikumist programmi algul püstitatud eesmärkide poole;
 • kavandatakse seatud sihi suunas järgmised sammud.

 

Moodulite vahepeal teevad juhid meetodite kasutamisega seotud praktilisi ülesandeid ja kodutöid oma meeskonnas. Kodutööd on toetatud eel- ja järelsupervisiooniga koolitajate poolt.

Kokku on koolitusprogrammis 5 x 8 = 40 akadeemilist treeningtundi + 8 tundi kodutöid moodulite vahel.

Grupi suurus on  6 – 12 inimest.

Väiksematele ettevõtetele leiame lahenduse avatud koolitusgrupi näol.

MEETODID JA NENDE RAKENDUSLIKUD KASUD

Meeskonnaliikmed on aktiivselt kaasatud tööprobleemide lahendamisse. Lahendused ja otsused sünnivad nende peas. Kasvab vastutustunne ja motivatsioon oma lahendusi ellu viia.
Selge coachingvestluse ülesehitamise raamistik. Sobib nii individuaalvestlusteks kui kogu meeskonnaga tööks. Sobib nii arendamiseks kui tööküsimuste lahendamiseks. Juhi esimene abiline konkreetsete otsuste ja kokkulepete saavutamisel.
Parim ja lihtsaim viis kaasata kogu meeskonna tarkus ühe konkreetse juhtumi lahendamisse.
Säästab aega. Arendab osalejaid ja on õppiva meeskonna loomise tööriist. Meeskonnaliikmed võivad hakata seda tööprotsessi roteeruvalt juhendama.
Soodustab ühist vaatenurkade muutmist meeskonnas. Võimaldab muuta unistused reaalseteks projektideks.
Paneb inimesed kasvama ja endast parimat andma. Aitab meeskonnaliikmetel ja meeskonnal tervikuna saada teadlikumaks oma tugevustest ja ressurssidest. Tõstab enesekindlust ja tegutsemisjulgust. Tugevdab positiivset meeskonnavaimu.
Coachinguvestlus äratab töötajates iseseisvat mõtlemist ja toetab nutikat lahenduste leidmist. Coachinguvestluse tulemusel kasvab töötajates tegutsemistahe ning soov võtta vastutust.