Organisatsioonikultuur

Organisatsioonikultuuril on otsene seos organisatsiooni tegevuse edukusega ja seda on tõestanud paljud teadusuuringud.

Organisatsioonikultuuri teemat käsitledes piiritletakse sageli ainult organisatsiooni kliimat – nö. “pehmete” valdkondadena nagu autoriteedi ja võimu küsimuses ning meeskonna liikmete kaasamises. Seetõttu jäetakse organisatsioonikultuurist rääkides sageli välja suur osa olulistest  organisatsioonikultuuri elementidest nagu organisatsiooni tegevusvaldkond ja sellest tulenev missioon, strateegia, struktuur, palgasüsteem.

DENISONI ORGANISATSIOONIKULTUURI UURING

Dan Denison kuulus organisatsioonikultuuri esimeste mõõtjate hulka.

Denisoni organisatsioonikultuuri uuringu ainulaadsed küljed:

  • Uuringu taust on mahukad ja jätkuvad teadusuuringud. Tõestatakse organisatsioonikultuuri seos mõõdetavate finantstulemustega.
  • Uuringut saab rakendada paljude valdkondade organisatsioonides.
  • Uuring on usaldusväärne ja endiselt aktuaalne.

 

Denisoni mudeli keskpunktis on inimeste hinnangud ja arvamused. Denisoni uuring annab ülevaate organisatsioonist kui süsteemist.

Organisatsioonikultuuri seos töötajate pühendumusega

Ettevõttes on omavahel tugevalt seotud:

  • visioon ehk siht, mida mõõdab hinnang väitele „meie visioon tekitab töötajates energiat ja motivatsiooni”;
  • missioon: „meil on selge missioon, mis annab tööle tähenduse ja suuna”;
  • kaasatus: „kõik usuvad, et neil on võimalus asju positiivselt mõjutada”;
  • tuumväärtused: „juhid käituvad meil tuumväärtuste järgi”.

 

NB! Töötajad on kõige enam valmis kirglikult panustama, kui juhid on neile eeskujuks.

Organisatsioonikultuuri uuringu vajalikkus

Uuring aitab juhtkonnal aru saada, mis organisatsioonis parajasti toimub. Tulemuste põhjal saab langetada teadlikumaid otsuseid, tulemused aitavad mõista tegelikku olukorda, näha arendamise eesmärke ning võimalusi, kuidas eesmärkideni jõuda. Toimuvat mõistetakse paremini ja tähendus luuakse koos uuringu korraldajatega.

Selleks, et saada ja jääda kõrgeid tulemusi saavutavaks organisatsiooniks, tuleb muuta mõtteviisi.

Organisatsioonikultuur ja finantstulemused

Uuringu tulemused on otseselt seotud organisatsiooni finantstulemustega. Ühe ettevõtte organisatsioonikultuuri uuringu tulemusi võrreldakse ülemaailmse andmebaasi tulemustega.

Organisatsioonikultuuril on otsesed ja tugevad seosed finantstulemustega, töötajate rahulolu ja pühendumusega, uuenduslikkuse ja klientide rahuloluga.

Veel lugemist.

Alates 2015. aasta oktoobrist on Eestis seitse Denisoni organisatsioonikultuuri uuringu sertifitseeritud korraldajat. Need on International Supervision and Coaching Institute’i superviisorid ja coach’id Tiina Merkuljeva, Kaupo Saue, Piret Bristol, Sigrid Melts, Signe Vesso, Viktoria Saat ning Kaidi Peets.