Coaching juhtidele

Coaching on areng, kus treener toetab õppijat isiklikul või tööalasel eesmärgil, pakkudes koolitust, juhendamist ning nõustamist.

Töötamine saab alguse kohtumisest coachiga, kus pannakse paika töö eesmärk. Coach on juhi arengu toetaja, kes aitab juhil ellu viia juhi enda seatud eesmärke.

Coachi esmane ülesanne on toetada juhi enesekindlust.

Coachiv juhtimine käsitleb probleeme väljakutsete ning eesmärkide allikatena. Coachiv juht tegutseb eesmärgipäraselt. Ta ei pea teadma kõiki vastuseid, ta ei ütle oma inimestele ette, mida ja kuidas teha. Ta kasutab küsimusi, mis aitavad inimestel ise lahendusteni jõuda. See aitab töötajatel jõuda sisemise motivatsioonini.

Coachiv juhtimine keskendub eesmärkidele ja lahendustele, suurendab inimeste enesekindlust ning seeläbi tegutsemisrõõmu.


Coaching
on protsess, mille eesmärk on parandada tulemuslikkust ja keskendub “siin ja praegu” mitte kauges minevikus või tulevikus.

Coachingus pole treener kui ekspert vaid treener vahendajana õppimises.

On suur vahe õpetamisel ja sellel, kas keegi aitab õppida. Coachingu treenimisel aitab treener parandada oma tulemuslikkust.

Probleemidele keskendudes saame rohkem probleeme.Lahendustele keskendudes saame rohkem lahendusi.

Lahenduskeskne lähenemisviis keskendub positiivsetele muutustele ning nende elluviimiseks vajalikele ressurssidele. Peame märkama häid muutusi. Saame neid võimendada ja õppida esile kutsuma ning suunata vastavalt oma vajadustele. Lahenduskeskses tööviisis arvestatakse, et inimesed kalduvad olema pimedavõitu nägemaks äärmiselt rikkalikku ressursside hulka. Neid sisemisi ja ümbritsevaid ressursse on võimalik leida ja aktiivsemalt kasutama hakata. Soovitud tulevikupildi ehk eesmärgi poole liikumiseks on võimalik kujundada originaalne ja isikupärane lahenduste tee. Lahenduskeskse lähenemise tugev tulevikufookus koos teadliku ressursside kasutuselevõtmisega tagab arendusprotsessi konkreetsuse.

Lahenduskeskse coachingu eelised

 • Õpetlik. Millele tähelepanu pöörame, see kasvab, nagu ka osalejate oskus ja võimekus hiljem iseseisvalt lahendusi leida.
 • Efektiivne. Uuringud tõestavad selle lähenemise efektiivsust ja muutuste püsivust.
 • Ajasäästlik. Tulemused saavutatakse kohe esimesel sessioonil.
 • Väärtustav. See meetod õpetab rohkem väärtustama oma töökaaslasi ja kliente.
 • Tervendav. Vähendab tõhusalt läbipõlemisriski.
 • Jätkusuutlik. Mõtteviis on kergelt omandatav ja toimib edukalt peale ametlike sessioonide lõppu.
 • Innustav. Äratab töötajates entusiasmi ja innustab uusi lahendusi koheselt rakendama.
 • Jõustav. Toetume edulugudele.
 • Motiveeriv. Positiivse tulevikupildi poole liikumine vallandab rohkem energiat kui probleemidest eemaldumine.
 • Proaktiivne. Suurema hulga võimaluste nägemine tõukab käituma vastutustundlikult.
 • Positiivne. Töö toimub helges ja optimistlikus meeleolus.