Viktoria Saat
Viktoria Saat
Koolitaja: Viktoria Saat
Tellimisel

Protsessitöö meetodi ja tehnikate rakendamine coachingus ja suprevisioonis

Sissejuhatus Protsessitöösse. Neljal järjestikusel kuul jagunevad koolituspäevad protsessitöö meetodi ja tehnikate rakendamise õppimisele coachingus ja suprevisioonis. Läbi praktika ja teooria sidumise hoiab Viktoria fookuse individuaalsel protsessil ning konfliktide lahendamisel.

Koolituse sisu

Koolituse teemad:
1.päev. Sissejuhatus protsessiparadigmasse, keskendudes individuaalsele protsessile I. Potsessitöö filosoofia ja põhimõisted. Protsessi kaardistamine ning sekkumised. Protsessi lahtiharutamine ja integreerimine, toetades sh emotsioonidele, keha aistingutele, kujutluspiltidele. Vastupanu märkamine ning ületamine. Teooria 40%, praktika 60%.
2.päev. Sissejuhatus protsessiparadigmasse, keskendudes individuaalsele protsessile II. Jätkame protsessi lahtiharutamise tehnikate lihvimisega. Keskendume positiivsele projektsioonile, valikutele, unistustele ja eesmärkidele, visiooni ning tähenduse leidmisele. Teooria 20%, praktika 80%.
3.päev. Sissejuhatus konfliktitöö protsessiparadigmasse, keskendudes individuaalsele protsessile. Sisemine konflikt ja areng. Enda konflikti ökoloogiline juhtimine: kuidas toime tulla sisemise kriitiku, ärritavate inimestega, sisemiste kahtlustega ning süüdistustega, negatiivse tagasiside ja rünnakuga?  Teooria 30%, praktika 70%.
4.päev. Sissejuhatus konfliktitöö protsessiparadigmasse, keskendudes isikute vahelise konfliktile. Konflikti lahendamise põhitõed, etapid ja sammud. Sotsiaalne, kultuurne, psühholoogiline staatus ning selle mõju suhete dünaamikale. Vahendaja roll ja eneseteadlikus. Teooria 40%, praktika 60%.

MIS ON PROTSESSTÖÖ?
Harmoonia on suurepärane asi, kuid mitte kaugeltki nii võimas kui teadlikkus. Dr Arnold Mindell

Protsessitööd töötas välja 1970.-1980-ndatel aastatel algselt psühhoteraapia modaalsusena jungiaanlik analüütik ja füüsik dr Arnold Mindell. Täna tuntakse protsessitööd peamiselt kui pidevalt arenevat „teadlikkuse praktikat“, mida kasutatakse psühhoteraapias, isiklikus arengus, coachingus, liidrioskuste arendamises, töös meeskondade ja kogukondadega, aga ka meditsiinis ning kunstis.

Protsessitöö toetub järgmistele ideedele:

 • kasv ja õppimine toimuvad teadlikkuse ja identiteedi piiril
 • häirivad asjaolud võivad olla parimad suunanäitajad
 • harmoonia vajab dissonantsi
 • reaalsus on mitmemõõtmeline
 • teadvustatud ja omaksvõetud võimul on suurem mõju
 • sa ei pea midagi teadma – algaja kujundab teekonda

Protsessitöö läheneb uuenduslikult isiklikule arengule ja kollektiivsetele muutustele, pakkudes tööriistu, mis aitavad anda raskustele ja unistustele tähendusi ning neid igapäeva ellu integreerida.
Protsessitöö juured on C.G.Jungi analüütilises psühholoogias, kvantfüüsikas, Taoismis ning põlisrahvaste tarkuses. Protsessitöö meetod võimaldab läheneda olukorrale kolmel tasandil: faktid, tunded ja intuitsioon.
Rohkem protsessitöö kohta:  https://processwork.org/ https://www.processworkuk.org/processwork/

See kursus on Sulle, kui soovid:

 • täiendada oma tööriistakasti
 • osata rohkem kaasata ka keha tarkust kliendi aktuaalsete väljakutsete lahendamisel
 • paremini mõista kliendi reaktsioonid sh mitteverbaalsed sinu sekkumistele ning osata töötada vastupanu ja energia langusega
 • osata „istuda“ mitteteadmisega, lisaks oma eksperdi rollile olla ka algaja, kes hõlbustab juba olemasoleva protsessi kulgu, mitte ei juhi ta endale mõistetavas suunas
 • suurendada ka sisemist mitmekesisust, et lasta lahti mõtlemises kategoorias „hea või halb“, „õige või vale“
 • näha kuidas kliendi aktuaalsed väljakutsed on tema suurema protsessi osa ja mida nad räägivad tema arengust üldiselt
 • lisaks faktidele ja tunnetele, soovid osata töötada ilmingutega, mida on raske sõnadesse panna.

Koolituse formaat

1:1; süsteem

Koolituse sihtrühm

Praktiseerivad superviisorid ja coachid, tudengid supervisiooni ja/või coachingu väljaõppes, psühholoogid ja nõustajad. 

Koolituses osalemise tingimused 

Igas järgnevas õppepäevas osalemise tingimuseks on eelnevate õppepäevade läbimine.

Õpiväljundid

Osaleja saab sissejuhatavat ülevaadet protsessitöö filosoofiast, põhiprintsiipidest, tehnikate rakendamisest individuaalses coachingus ja supervisioonis ning konfliktilahendamises. 

Koolituse maht

32 ak.t kontaktõpet (4 koolituspäeva a’ 8 ak.t)
3 t iseseisvat tööd
Keskmiselt 70% õppest praktilised ülesanded, 30% teooria.

Õppekeskkonna kirjeldus

10-20 in
Koolitus on kogemuslik. Koosneb lühikestest teoorialõikudest, tehnikate demonstratsioonidest koolitaja poolt, paaris harjutustest, millele järgneb refleksioon suures grupis, küsimused ja arutelud. Koolitusel on ka supervsiooni elemendid, kus osalejad saavad jagada oma väljakutseid klienditöös ning leida lahendusi sh kasutades protsessitöö tehnikaid.

Õppematerjalide loend

Õppematerjalid ja kirjanduse loend digitaalselt.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Tõend

Algus aeg ja kuupäevad

Tellimisel
Iga päev 10.00-17.00

Koolituse keel

Eesti keel

Koolitajad

Viktoria on psühholoog, coach ja superviisor (ANSE), ta on lõpetanud Portlandi Protsessitöö Instituudi magistrantuuri (2011 Diploma PW, MAPW). Alates 2013.a. on Viktoria Zürichi Protsessitöö Instituudi-IPA õppejõud ja supeprviisor ning on kaasa löönud protsessitöö väljaõpe programmides Poolas, Venemaal ja Saksamaal. Viktoria on IAPOP – International Association of Practitioners of Process Oriented Psychology kaaspresident ja õppenõukogu liige. 

Võimalik sisekoolitusena

Koolituse hind

200,00+km/õppepäev ühele osalejale;
800,00+km/4 õppepäeva ühele osalejale. 

Tasuda saab koolituspäeva kaupa või terve summa korraga.