Signe Vesso
Signe Vesso
Koolitaja: Signe Vesso
al 26.09.2023

Juhtimislabor. Grupicoaching juhtidele

Koos teiste juhtidega loovad osalejad grupis läbi tööalaste juhtumite analüüsi õpikeskkonna, kus toimub erinevate meetodite rakendamine ning oskuste ja võimekuse omandamine. Viis grupicoachingu päeva juhtidele loovad selge struktuuri ja arusaama grupicoachingu ning 1:1-le kollegiaalse coachingu protsessist, mida juhid saavad ka oma töökeskkonnas rakendama hakata. Inspireerivad kohtumised toetavad juhte uute eesmärkide seadmisel ja elluviimisel.

Koolituse sisu

Juhtimislaboris toimub aktuaalsete juhtimisalaste väljakutsete lahendamine, üheskoos lahenduste otsimine. Osalejad püsitatavd endale juhtimisalased eesmärgid ja leiavad viisid nende teostamiseks. Grupiprotsessi käigus omandavad juhid kolleegide vahelise coaching’u metoodika. Samuti saavad juhid 1:1-le kollegiaalse coaching’u oskused.  Juhid saavad üksteist inspireerida ja võimestada. Kasvab juhtide teadlikkus ja võimekus oma meeskonnaliikmete toetamisel.

Koolituse formaat

Grupp, 1:1

Koolituse sihtrühm

Juhid

Koolituses osalemise tingimused 

Õpiväljundid

Oskavad läbi viia grupicoaching’ut nii eesmärkide poole liikumise toetamiseks, õnnestumistest õppimiseks kui ka probleemide lahendamiseks. 

Oskavad läbi viia 1:1-le coaching’u vestluseid.

Koolituse maht

5 päeva (a` 6 akad.tundi), kokku 30 akad.tundi

Õppekeskkonna kirjeldus

Kogemuslik õpe, 6-10 osalejat

Õppematerjalide loend

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Tõend

Algus aeg ja kuupäevad

26.09.2023
Teised kohtumised lepitakse koostöös grupiga:
oktoober, november/detsember, jaanuar/veebruar, märts

Koolituse keel

Eesti keel

Koolitajad

Võimalik sisekoolitusena

jah

Koolituse hind

200,00+km üks päev, kokku 1000,00+km