Mentorlus

Mentorlus on teadmiste edasiandmine. See on enamasti pikaajaline koostöösuhe, tavapäraselt kahe inimese vahel, kuid seda võib rakendada ka grupis.

Töövaldkonnas aitab mentor väiksemate kogemustega töötaja tulemuslikkust suurendada, organisatsiooni ja uude rolli sisse elada, juhtimisvõimekust tõsta, keerulisi probleeme lahendada ning töös kolleegidega paremini hakkama saada. Samuti edastada organisatsiooni põhiväärtusi, visiooni ja missiooni.

Tänapäeval on ettevõtte suurimaks varaks inimene. Üks reaalseid võimalusi, kuidas avastada oma töötajate tugevusi, jagada saadud teadmisi ja luua oma ettevõtte jaoks uut teadmust on mentorlus ja juhendamine.

Mentorlus on mentee enda juhitud õppe- ja harjutamisprotsess, mille eesmärk on maksimeerida isiku potentsiaali, arendada oma oskusi ja parandada sooritust, saada inimeseks, kelleks soovitakse saada. Mentori rolliks on julgustada ja toetada oma kogemuste alusel menteed selles protsessis.

Järjest vähem sobivad standardlahendused erinevatele põlvkondadele, kellel on erinevad ootused ja tööstiilid.

Mentorlus süsteem on ettevõtte jaoks tasuv investeering, mis läbi lihtsate lahenduste ja aktiivse tarkuse jagamise toetab ja soodustab muuhulgas:

  • töötaja tulemuslikkuse suurendamist
  • töötajate rahulolu ja motivatsiooni
  • talentide hoidmist ja juhtide arendamist
  • usaldust ja koostööd organisatsioonis
  • uude rolli sisseelamist
  • muudatuste juhtimist
  • põhiväärtuste kinnistamist organisatsioonis
  • mitmekesisuse teemade juhtimisel (välistöötajate kohanemisel, naisjuhtide ja –tippspetsialistide julgustamisel jne)

Mentorlussüsteemi loomine ja juurutamine organisatsioonis