Mentorite baaskoolitus

Sisekoolitus organisatsioonile, kes soovib valmistada alustavad mentorid ette mentorlus suhteks.

SIHTGRUPP

Alustavad mentorid või mentorprogrammi eestvedajad, kes soovivad saada lisateadmisi mentorlusest

KOOLITUSE MAHT

2 päeva, 16 ak h

Mentorluse väärtus

Mentorlus on kahe inimese pikaajaline koostöösuhe, kus kogenud töötaja (mentor) jagab oma teadmisi ja kogemusi vähemkogenud töötajaga (mentee). Mentorlus on õppeprotsess, mille eesmärk on maksimeerida mentee potentsiaali, arendada tema oskusi, parandada sooritust jne. Mentori rolliks on julgustada ja toetada menteed selles protsessis.

Mentorlus toetab ja soodustab muuhulgas:

  • töötajate rahulolu ja motivatsiooni;
  • talentide hoidmist ja juhtide arendamist;
  • usaldust ja koostööd organisatsioonis;
  • uude rolli sisseelamist;
  • muudatuste juhtimist jpm.

Koolituse eesmärk

Valmistada mentoreid ette mentori rollis tegutsemiseks, andes neile põhiteadmised mentorlusest, selle erinevustest teistest arengumeetoditest (coaching, koolitus jne), mentorluse protsessist ja mentorluses kasutatavatest tehnikatest.

Koolituse võimalikud teemad

Täpsem koolitusprogramm koostatakse koostöös tellijaga.

• Mentorlus ja selle erinevus teistest arendusmeetoditest
• Mentori ja mentee rollid ja kokkulepped
• Mentorsuhte väljakutsed ja kasud. Koostöö õnnestumised ja ebaõnnestumised
• Mentorsuhte protsess: eesmärkide püstitamine, edu mõõtmise kriteeriumid, kokkulepete tegemine, tegevusplaani koostamine ja selle jälgimine
• Mentori töömeetodid ja –tehnikad (kuulamine, tagasisidestamine, peegeldamine, küsimuste esitamine, GROW mudel jne)
• Mentori isiklik arengukava. Enesehindamine mentorina
• Mentorite tugisüsteem. Mentorite motiveerimine ja arendamine

Meetodid

Miniloengud, grupitööd, rollimängud ja arutelud. Iga osaleja saab olla nii mentori kui mentee rollis ning harjutada erinevaid mentorluse tehnikaid.

Kaidi Peets ja Kaupo Saue, kelle kogemustepagasis on muu hulgas:

  • aastatepikkune isiklik mentorkogemus;
  • erinevate arenguprogrammide juurutamise, konsulteerimise ja läbiviimise kogemus;
  • pikaajaline juhtide ja meeskondade coachingu ja superviseerimise kogemus;
  • mentorkoolituste läbiviimise kogemus;
  • erineva suurusega meeskondade juhtimise kogemus.

Kaidi Peets
EASi ärimentorprogrammi mentor 2008. aastast; omab ANSE standarditele vastavat rahvusvahelist coachi, superviisori ja organisatsioonide arendusnõustaja sertifikaati.
kaidi.peets@isci.ee
+372 516 2771

Kaupo Saue
Omab ANSE standarditele vastavat rahvusvahelist coachi, superviisori ja organisatsioonide arendusnõustaja sertifikaati; on International Supervision and Coaching Institute asutaja ja juhatuse liige; pidev koolitaja staaž al 1991a.
kaupo.saue@isci.ee
+372 509 6580