Sigrid Melts
Sigrid Melts
Koolitajad: Sigrid Melts
Tellimisel

Grupisupervisioonid superviisoritele ja coach’idele

Jõustav ja kaasõppijatelt tuge saav õpe sisaldab uusi meetodeid ning süsteemset tööd õppija oskustega klienditöös üks ühele ning gruppidega. 6 kohtumiskorraga süsteemne protsess, millesse on oodatud osalejad, kel on kliendid, keda nad teenindavad.

Koolituse sisu

Superviisorite ja coach’ide superviseerimine jasuperviisori ja coach’i töös uute lähenemiste praktiseerimine. Superviisori ja coach’i enesehoid.

Koolituse formaat

Grupp

Koolituse sihtrühm

Praktiseerivad superviisorid ja coach’id. Superviisori ja coach’i väljaõppes õppivad tudengid.

Koolituses osalemise tingimused 

Osalejal on kliendid, keda ta nõustab/ superviseerib/coachä’ib.

Õpiväljundid

Koolituse läbinud:

  • On omandanud 5 uut metoodikat tõõks oma klientidega.
  • Oskab kasutada süsteemse supervisiooni ja coachingu baasmetoodikat.
  • On saanud ülevaate Circling praktikast ja oskab seda superviisori ja coachi töös rakendada.
  • On saanud reflekteerida oma tööd superviisori ja coachina.
  • On saanud jõustamist ja tuge kolleegidelt.

Koolituse maht

Koolituse kogumaht 30 ak.t
Sealhulgas praktiline töö 6 ak.t
Iseseisev töö 6 ak.t
(üks kontaktkohtumine 4 ak.t)

Õppekeskkonna kirjeldus

Orienteeruv õppijate arv grupis 4-10
Turvaline, vaikne ruum.

Õppematerjalide loend

Õppematerjalid jakirjanduse loend pannakse üles grupiga ühiselt kokkulepitud platvormile.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Täiendkoolituse tunnistus 80% koolitusmahu läbimisel.

Algus aeg ja kuupäevad

Tellimisel

Koolituse keel

Eesti keel

Koolitajad

Võimalik sisekoolitusena

Koolituse hind

900,00+km (150,00+km/päev)