COACHI-SUPERVIISORI PROGRAMM

Kursusele registreerumise huvist anna meile palun teada: isci@isci.ee.

Kursuse eesmärk on anda ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) standardile vastavat haridust.Kursuse eesmärk on ette valmistada coache ja superviisoreid, kes suudavad läbi viia supervisiooni ja coachingut professionaalsel tasemel ning eetilisi põhimõtteid järgides.

Kursus annab osalejatele supervisiooni ja coachingu alased teadmised ja oskused, mida saab edukalt rakendada oma töös ning mis võimaldavad töötada iseseisva superviisori ja coachina.

Eelmistel kursustel osalejate kogemusi saad lugeda siit.

Õppekava on kinnitatud ESCÜ õppekavade komisjoni poolt 04.11.2019.a.

Kõrgharidus: sotsiaal- ja humanitaarteadused (sh majandus ja juhtimise erialad)

Töökogemus : vähemalt 5 aastat pärast kõrgkooli lõpetamist.

Erialastel täiendkoolitustel ja grupiprotsessides osalemine (min 60 tundi). Arvesse võetakse erinevaid kursusi ja/või pikema kestusega enesearenguprogramme, mis annavad teadmisi inimesest, suhtlemisest, õpetamisest, gruppidest, organisatsioonidest, juhtimisest, jms.

Kasuks tuleb psühhoteraapia kogemus.

Superviisori poolt tõendatud varasem supervisiooni kogemus (erinevad vormid) – miinimum 30 tundi.

Isiksuslikud eeldused: baasilised eneseregulatsiooni, suhtlemise ja reflekteerimise oskused ning inimestega töötamise põhiliste eetiliste printsiipide arvestamine.

Superviisori/coachi väljaõppesse kandideerijatega korraldatakse eelkohtumised selleks, et vastastikku tutvuda, küsimustele vastuseid saada ja põhjendatud otsus langetada.

Kui sisseastumistingimustes esitatud nõuded pole kandideerimise hetkel 100% täidetud, on võimalus lahendust otsida koostöös ISCI meeskonnaga.

VASTUVÕTU PROTSEDUUR

1. Dokumentide esitamine e-posti teel
2. Intervjuu (grupis) positiivne läbimine

Eelmistel kursustel osalejate kogemusi saad lugeda siit.

EELINTERVJUUD

Eelintervjuule registreerumiseks võtke meiega ühendust ning lepime sobiva aja kokku: kaidi.peets@isci.ee või tel 51 62 771.

Õppekava sisu on kooskõlas ANSE standardiga ja tugineb Euroopa supervisiooni ja coaching’u pädevusraamistikule

Kursus kestab 2,5 aastatKursuse maht on 650 akadeemilist tundimillest:

 • 412  akadeemilist tundi moodustavad kontakttunnid ehk kokku 12 õppesessiooni (kümme 4-päevast ja kaks 3-päevast õppesessiooni);
 • 60 akadeemilist tundi õppesupervisiooni, mis jaguneb 1: 1 õppesupervisiooniks oma valitud õppesuperviisoriga (40 tundi) ja grupi õppesupervisiooniks (20 tundi);
 • 60 akadeemilist tundi coachingu/supervisiooni praktikat (2-4 individuaalcoachingu või -supervisiooni protsessi, kokku 30 kohtumist);
 • 16 akadeemilist tundi või rohkem  grupi– või meeskonnasupervisiooni/-coachingu praktikat (vähemalt 4 kohtumist);
 • 12 akadeemilist tundi vaatluspraktikat;
 • 90 akadeemilist tundi  iseseisvat töö kaasõppijate grupis ja individuaalselts.h. töö kirjandusegaportfoolio ja lõputöö koostamine.

Väljaõppe baasstruktuur

Väljaõppe esimeses pooles keskendutakse peamiselt individuaaltööle. Teises pooles peamiselt supervisioonile ning tööle grupi, tiimi ja organisatsiooniga.  Coachi/superviisori identiteedi kujunemine ning teadlik eneseareng läbib kogu õpet.

Valdkondade ülesus Väljaõppe lõpetajad võivad töötada äri-, haridus-, sotsiaal- vms. valdkonnas. Omandatud põhikompetentsid on eelkõige seotud arendusprotsessis kasutatavate meetoditega, eneserefleksiooni ja  eetiliste hoiakutega ning ei ole rõhutatult seotud erinevate tööalade spetsiifiliste teadmistega.

Õppetöö toimub grupiprotsesside, praktilise harjutamise ja kogemuse  reflekteerimise baasil.

Refleksioonikompetents on enese, kliendi ja konteksti teadvustamise oskus. Tegu on võtmeoskusega coachi ja superviisori töös. 

Meetodite ülesus: Õppe ülesehituses läbivalt kasutatavate ning ühtlasi õpetatavate meetodite valik tuleneb lähenemistest ja mõtteviisidest, mis pärit olulistest psühhoteraapia ning täiskasvanu õppimise suundadest. 

 • Lahenduskeskne lähenemisviis ja tehnikad
 • Coachingu GROW baasmudel ja variatsioonid
 • Väärtustav coaching: ressursi ja tulevikukesksus
 • Süsteemne lähenemine: konstellatsioonid
 • Psühhodraamast ja gestaltteraapiast pärit põhiprintsiibid ja töövõtted 
 • Loov-lähenemised, NLP ja teised teadlikkust ning tulemuslikkust aktiveerivad tehnikad 

 

Õppeprotsessi rütm ja tegevused

Sessioonid: 4 päevaseid õppesessioone on kokku 10, lisaks kaks 3 päevast sessiooni vahevaateks ja lõpueksamiks. 

Vahevaade on mitmesuunaline tagasisidestamise protsess, kus kooruvad õppija tugevused ning arengupunktid.

Lõpueksamiks tuleb esitada portfoolio. Kohapeal tuleb teha reaalne klienditöö, kus avalduvad väljaõppes  omandatud kompetentsid.

Õpingukaaslaste grupid Sessioonide vahelisel ajal toimub osa õppetööd ja harjutamist  õpingukaaslastest moodustatud väikeste gruppide regulaarsetel kohtumistel.

Õppesuperviisor: Õppija valib endale õppesuperviisoriÕppesupervisiooni ülesanne on valmistada ette praktikaid, reflekteerida tehtud töid ning  toetada õppija isiksuslikku kasvu.

PraktikaÕppija leiab endale võimaluse järjepidevalt sessioonide vahelisel ajal praktiseerida.  (Individuaalse coachingu ja supervisiooni praktika; grupigameeskonnag või organisatsiooniga töötamise praktika; vaatluspraktika).

Teemade käsitlemise järjekord võib muutuda tulenevalt reaalsest grupiprotsessist, külalisõppejõudude ajagraafikust või teistest olulistest mõjutajatest.

Õppesessioone viivad läbi kolm põhiõppejõudu. Teatud teemasid käsitlevad teised koolitajad  ISCI-st, Eestist või välismaalt.

Programm on jagatud 12 õppemooduliks. Kõik õppemoodulid on 4-päevased, välja arvatud 6. ja 12. moodul, mis on 3-päevased.

Moodulite ajad 2020.a.: 16.-19.01., 26.-29.03., 21.-24.05., 10.-13.09., 19.-22.11

Edasised ajad:

jaanuar, märts, juuni, oktoober 2021.a.,

jaanuar, märts 2022.a.;

lõpusessioon koos eksamiga juunis 2022.a.

Liisa Raudsepp

ISCI supervisiooniõppes osalemine oli mulle väga oluline nii erialase kui isikliku arengu seisukohalt. Õppetöö oli väga konstruktiivne ja mitmekesine, koolitajana õppisin palju uusi meetodeid grupiga töötamiseks, samuti avardus arusaam individuaalsest tööst. Isiklikult õppisin kõige enam kohalolekut ja ärksust, kehateadlikkust – nendega töötamine on andnud kvalitatiivse muutuse ka minu töös coachina ja meeskondade arendajana. Meie grupp oli väga ühtehoidev ja õppejõud pühendunud, õppida oli lihtsalt väga meeldiv!

 

Triin Tars

Nägin kõrvalt seda, mida ja kuidas teen ning kuidas see teistele paistab. Teised inimesed peeglitena minu ümber ja mina peeglina neile on olnud kirgastav elamus ning kõrverpeeglid on aja jooksul sirgemaks muutunud. Tean, et olen muutunud. Minus on rohkem tasakaalu ja tarkust, sallivust ja alandlikkust, aga ka enesekindlust, jõudu ja julgust vastu minna täielikule teadmatusele. Selline õppimise viis, et kõigepealt kogeme ja alles siis loome teooria kogetu ümber on mind kandnud edasi õppima, lugema ja kogema. Oma töös näen supervisiooni ja coachingu tõelisi vilju – olen võtnud vastu väljakutse olla inimeste juht.

 

Kaire Cocker

See 2,5 aastat on olnud suuresti minu sisemine teekond, olen õppinud just iseendast palju nüansse, mis olid pikka aega varjul olnud. Üheks huvitavamaks osaks õppeprotsessis oli mitmekesisuse teadvustamine, sealhulgas võimu, hierarhiate ja diskrimineerimise kontrollimine. Olen ma kasvanud palju sallivamaks ja märkavamaks kodanikuks.

 

Aivar Kender

Seltskond – Õppeprotsessi praktiliste harjutuste tegemise käigus ei mõelnud küll selle peale, kes oli juht, kes terapeut, kes psühholoog, kes rehabilitatsiooniametnik, arst, töönõustaja, kodanikuaktivist või veel keegi. Iga grupiliige lisas alati midagi sellist, mida tasus kuulata, mis oli kordumatu ja uus vaade samale olukorrale, mida reflekteerisime. See oli tohutu rikkus meie ümber.

Tööl õpetab – Kõik toimub aktiivõppe vormis, mis on põimitud kogemuste jagamise, teooriate tutvustamise ja metoodikate lahtiseletamisega. Alati leidub ka nippe ja mõtteid, mida kohe oma igapäevatöös saab kasutada.

Igaühele jääb tema enda nägu – Mulle kui juhile oli eriti kasulik treenimine pideva määramatuse ja muudatustega vürtsitatud olukordades.

Tööriistakast – Erinevate tööriistade kasutamist harjutatakse piisavalt, et enda spetsiifikale ja olemasolevale olukorrale sobiv vahend valida.

Kvalieetaeg – Nautisin iga sessiooni ja ja kokkusaamist grupikaaslastega väga. See aitas korraks välja hüpata igapäevastest väljakutsetest ja stressist.

Kogu elu ei koosne ainult supervisioonist ja coachingust. Samas oskusi, mida selleks vajame, saab kasutada igas rollis ja elus ettetulevas olukorras.

 

Maire Lilleberg

Olen meie säravatelt õpetajatelt, kes igaüks oli nii rikastav oma erilisusega, õppinud iga rakuga sellise õhkkonna loomist, kus ebamugavate teemadega töötades on võimalik saada jõudu ja ühtehoidmist. Olen saanud palju kaasa oma töö ja eraellu lihtsaid ja selgeid tööriistu igapäevastes olukordades kasutamiseks. Hea on mõelda, et supervisiooni õpe on olnud nii mõjuvõimas, et on toimunud nii mõttelaadis kui käitumuslikult ehk rakutasandil muutused. Keerulised ja segadusega seotud olukorrad röövivad meilt energia ja panevad neid olukordi vältima. Olen kogenud, et nii supervisiooni õpe kui selle meetodi, lähenemise kasutamine enesega töötamisel on võimestav ja jõustav nii selguse ja uue sihi seadmiseks ning nendest rasketest, keerulistest olukordadest läbiminemiseks. Meeldiv on coachimist ja supervisiooni kasutada nii laste kui töötajatega sihte seada ja neid ellu viia, ilma et keegi sellest tegevusest survet tunneks.

 

Helena Ojala

Superviisori väljaõppe koolitusele registreerusin esialgu mõttega omandada üks uus lisaoskus, mida saan kasutada nii tööalaselt, aga ka teistes valdkondades.
Teadmised, kuidas inimesi kuulata, neile toeks olla ja nendega koos probleemidele lahendusi leida, annab universaalse eelise, mida ma saan kasutada kus iganes ja millal iganes.

Alles koolituse käigus avastasin väljaõppe tegelikud lisaväärtused – konkreetsete oskuste arendamine läbi praktilise õppe ja kogemuse käivitab vägeva enesearengu spurdi. Selle kahe aasta jooksul on minust saanud küpsem, teadlikum ja ise-ennast palju paremini tundev mina ning see on olnud väga äge ja uskumatu teekond kõrgel laineharjal kihutades. On väga vähe selliseid õppimise viise ning ükski teoreetiline materjal ei suuda seda kogemust kompenseerida mida on superviisoriks õppimine ISCIS on mulle pakkunud.

Tänasel päeval saan öelda, et minust on saanud Coach ja superviisor. Tegutsen igapäevaselt valdkonnas ning näen seda, kuidas professionaalsete superviisorite ja coachide järele on nii avalikus sektoris kui ka ärimaastikul ääretult suur vajadus. Tööpõld on lai ja värvikas.

 

Aila Rajasalu

Erinevatel ametikohtadel töötades olen aja jooksul kogenud mitmeid kordi tööstressi ja pinget keeruliste olukordadega toimetades. Vajadus leida lahendusi ja ennast kuulata kellegiga koos on andnud mulle uue vaatenurga ja suuna edasiminekuks.

Supervisiooniväljaõppesse viis mind soov areneda ja leida võimalusi, kuidas suurendada kolleegides arusaamist, julgust ja motivatsiooni leida supervisioonis vahendit, mis on igapäevase töötamise ja eneseleidmise ning pideva arengu üks tee ja nii, et see oleks tõhus ning elemantaarne, sealhulgas kõigile käepärane.

Olen väljaõppe käigus jõudnud eneseavastamise teele ja saanud valgustatud, väga suur roll on minu kaasteelistel ja õpetajatel- kelle olemasolu iseenesest on energeetiline, toetav ja arendav; lisaks loomulikult erinevad teadmised ja omadused, mis meis põimuvad. Minuni on jõudnud taas kogemine sellest, et erinevused on nii rikastavad ja tõdemus, et me ei saa kunagi piisavalt targaks, st ainus tee on õppida ja seeläbi luua uusi viise olemiseks. Inimestega töötamisel pakub supervisioon parima võimaluse hoida end stabiilselt töövormis, lisaks on see meeldiv viis õppida ja areneda.

Enda jaoks olen leidnud arendava ja palju võimalusi pakkuva coachingu, mis annab hea võimaluse areneda ise juhina, samuti oskuse toetada töötajaid olles jõustav treener meeskonnale ja igale inimesele personaalselt.

Superviisorite ja coachide väljaõpe on olnud väljakutseks enesearendamisel ja analüüsil, mistõttu on rääkija minus asendunud kuulajaga, olen muutunud eesmärgipärasemaks, julgemaks tegema otsuseid ja õppinud rohkem usaldama protsessi, inimesi ja ennast.

 

Urve Uusberg

Olen inimene, keda väga ei valita, kuigi võiks. Seekord oli teil ka kõhklusi ja ometi valiti. See on olnud ka mu peamine motivatsioon – mitte alt vedada. Üldiselt meeldib mulle õppida ja väga meeldib olla inimeste seas, kes on tõesti igaüks ülimalt ägedad – no mis ma sellega mõtlen, ehk seda, et nad on targad selles, milles nad targad on. Nad on inspireerivad ja selles koosolemises on minu jaoks harukordne kontsentratsioon elususest (U. Masingu väljend).

Mulle on alati oluline, millised väärtused on valikutes koolitajate poolt, mida nad jagavad, milles nad ootavad meid kaasa mõtlevat jne. See on taas üks tahk, miks ma ootan neid kohtumisi: ma viibin prisket neli päeva väärtusruumis, millest võib tavaolukorras vaid unistada – no lähedased siiski jagavad samu väärtusi ja no ikka tuleb luua enesele keskkond, kus hea olla, mõtlen oma kooride ajalugu – riinimanda maailm – õnnelik mina. Ka teie juhendajatena olete loonud õppeprotsessiga maailma, milles tahan elada.

 

Marge Sillaste

Mida rohkem olin valmis endast andma, seda rohkem ja väärtuslikuma asja sain vastu.

 

Krista Habakukk

Väljaõpe annab hea baasi ja oskused inimeste töörõõmu toetamiseks.

 

4-päevase mooduli hind on 495 eur + km.

3-päevase mooduli hind on 370 eur + km.

Tasumine toimub moodulite kaupa.

2,5-aastase väljaõppe programmi maksumus kokku 5690 eur + km.

Kinnitatud 30.12.2015

ÜLDTINGIMUSED

 1. Õppima asumisel sõlmitakse kooli ja õppija vaheline leping, milles sätestatakse kõik olulised õppimisega seotud tingimused ja regulatsioonid.
 2. Õppetöö toimub vastavalt kooli pidaja kinnitatud õppekavale.
 3. Koolil on õigus muuta õppekava ja kursuse ajakava ja sellised muudatused on õppijale kohustuslikud.
 4. Kool tagab, et õppetööd viivad läbi kvalifitseeritud õppejõud.
 5. Kool informeerib õppijat kõikidest õppekorraldust puudutavatest küsimustest.
 6. Õppija teavitab kooli koheselt ja kirjalikult oma elukoha jt. isikuandmete muutustest.
 7. Õppija on kohustatud tasuma õppemaksu õigeaegselt ja vastavalt kooli ja õppija vahelisele lepingule. Õppemaksu suurus ja selle tasumise kord määratletakse kooli ja õppija vahelises lepingus.
 8. Pikemate väljaõppeprogrammide eest tasutakse sessioonide kaupa, 1-2 päevaste koolituste puhul ettemaksuna enne koolitust.
 1. Sessioonilt puudumine ei vabasta õppemaksu tasumisest.
 2. Õppijal on õigus taotleda õppemaksu tasumise eri korda, esitades põhjendatud kirjaliku taotluse Kooli juhatusele;
 3. Õppemaksu võlgnevuse või mittetähtaegse tasumise korral kaotab õppija võimaluse eri korraga maksmiseks.
 4. Õppemaksu kauem kui üks kuu tasumisega viivitanud Õppija ees peatab Kool oma kohustuste täitmise kuni õppemaksu tasumiseni, st Õppija ei oma õigust võtta osa õppetööst.
 5. Kui Õppija on viivitanud õppemaksu tasumisega rohkem kui kaks kuud, on Koolil õigus Leping õppijaga üles öelda.
 6. Avalduse Lepingu ülesütlemise, peatamise või sellest vabastamise kohta Õppija soovil peab Õppija esitama Kooli juhatusele kirjalikult, mille kohta Kooli juhatus langetab otsuse hiljemalt kuu aja jooksul;
 7. Lepingu ülesütlemisel või peatamisel tuleb õppemaks tasuda järgmise õppesessiooni eest.
 8. Üldreeglina Õppijale õppemaksu ei tagastata. Kui Õppija eest on õppemaksu tasunud kolmas osapool, tagastab kool õppemaksu kolmandale osapoolele, juhul kui kolmanda osapoolega on vastav kokkulepe sõlmitud.
 1. Nii kooli personal kui õppijad hoiduvad tegudest, mis võivad kahjustada kooli mainet ja majanduslikke huve.
 2. Õppijad ja õppejõud käituvad korrektselt suhetes kaasõppijate, õppejõudude ja muu personaliga.
 3. Õppijad ja õppejõud kasutavad auditooriume, inventari, seadmeid ja muud kooli vara eesmärgipäraselt ja heaperemehelikult.

ÕPPIJATE VASTUVÕTMISE JA KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD

 1. Õppija vastuvõtmine toimub sooviavalduse (kirjalik või suuline) alusel.
 2. Otsuse õppija vastuvõtmise kohta langetab õppejõudude kolleegium, parast kõiki õppija poolt täidetud sisseastumiseeldusi.
 3. Kõigi õppima asuvate isikutega sõlmitakse leping.
 4. Kool loetakse lõpetatuks, kui õppija on täitnud õppekava täies mahus ja õppijal ei ole kooli ees võlgnevusi.
 5. Kooli lõpetamist tõendab tunnistus. Kursuse osalise läbimise kohta ja õppija soovil võib kool väljastada tõendi.
 6. Õppija ennetähtaegne koolist välja arvamine toimub isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal ja vastavalt kooli ja õppija vahel sõlmitud lepingule.

“Ei ole piisav, et annad endast parima. Sa pead teadma, mida teed ja seejärel andma endast parim”
Prof. D.E. Deming
Koolituste kvaliteedi tagamise alused kirjeldab International Supervision and Coaching Institute (edaspidi: ISCI) poolt pakutavate täiendkoolituste ja kursuste kvaliteedi tagamise ja edendamise põhimõtteid, sh õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamist, tagasiside kogumist ning kestva arengu tagamise põhimõtteid.1. Kvaliteedi tagamise üldpõhimõtted

  • Lähtume täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, Haridus- ja teadusministri määrusest „Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord“, ISCI ärieetikast, põhikirjast ning õppekorralduseeskirjast (link)
  • Pakume täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
  • Meie huvi on pakkuda parimat võimalikku koolitust, et viia ellu meie missiooni – arendada supervisiooni ja coachingu valdkonda, jõustada juhte ja töötajaid töö tulemuslikkuse, suhete kvaliteedi ja töörõõmu suunas.
  • Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega juhindime väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.
  • Supervisiooni- ja coachingualaste koolituste pakkumisel tugineme ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) väljaõppe standardile ning ANSE ja ja ICF (International Coach Federation) kompetentsi raamistikele. Lisaks otsime ja rakendame õppetöös nii Eesti kui rahvusvahelist head praktikat ja kogemusi.
  • Meile on oluline ISCI koolituste hea maine ja kestev areng, et meie koolitused vastaksid parimal viisil koolitustel osalejate ja teiste sidusgruppide vajadustele ja ootustele. Tegeleme õppe kvaliteediga süsteemselt ja järjepidevalt, kasutades selleks E. Demingi kvaliteedi ringi:

Plaani – määra kindlaks eesmärgid ja protsessid, mis on vajalikud kliendi nõuete ja organisatsioonipoliitikaga kooskõlas olevate tulemuste saavutamiseks.Teosta – rakenda need protsessid.

Kontrolli – jälgi ja mõõda protsesside ning teenuste vastavust poliitikatele, eesmärkidele ja nõuetele ning kajasta tulemused.

Parenda – võta ette tegevused protsessi toimimise parendamiseks.

 

2. Õppekavade kvaliteedi tagamine

 • Õppekavade koostamisel lähtume täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
 • Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest. Sisekoolituste õppekavade koostamisel viime läbi intervjuud tellija ja organisatsiooni esindajatega, et täpsustada koolitusvajadust ja luua koos sobiv õppekava.
 • Avalike koolituste õppekavade koostamise võtame aluseks valdkonnaga seotud standardid ning kompetentsiraamistikud ning kutsestandardis või seadusandluses toodud nõuded.
 • Õppekava on õpiväljundipõhine ning kõik koolitused, mida pakume on oma olemuselt praktilise suunitlusega. Koolitaja ülesandeks on aidata õppijail saavutada õpiväljundid ning parimad võimalikud tulemused.
 • Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
  1. õppekava nimetus;
  2. õppekavarühm;
  3. õppeesmärk;
  4. õpiväljundid;
  5. õppekava koostamise alus;
  6. sihtgrupp;
  7. õppekeel;
 1. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 2. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 3. õppe sisu;
 4. õppekeskkonna kirjeldus;
 5. õppemeetod;
 6. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
 7. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise

 • ISCI koolitajad on õpetatava valdkonna professionaalid, kel on koolituse läbiviimiseks sobiv erialane haridus ja -töökogemus, kes on aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas koolitajana, nõustaja, juhi, spetsialisti, arendaja vm rollis.
 • Koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus ning osa koolitusmeeskonnast omab täiskasvanute koolitaja kutset.
 • Kursusespetsiifilised nõuded koolitajatele on lahti kirjutatud õppekavas.
 • ISCI koolitajad osalevad ka ise järjepidevalt erialastel täiendkoolitustel, et arendada vajalikku kompetentsi ning arendada õppemeetodeid ja õppe sisu edasiandmise oskust.
 • Koolitajate ühtse kvaliteedi tagamiseks, õppemeetodite ning sisu parandamiseks korraldab ISCI regulaarselt meeskonna sisekoolitusi, kasutades koolitajatena nii Eesti kui rahvusvahelisi vastava ala professionaale. Koolitajate meeskond teeb omavahel tihedat koostööd, sh kohtub regulaarselt õppetöö arenduse töörühmas.
 • Koolitajate kvaliteeti ja töö tulemust hinnatakse koolitusel osalejate tagasiside alusel. Pärast tagasiside küsitlust analüüsib ISCI juhtkond või koolitusprojekti meeskond tulemusi ning jagab koolitajale tunnustust ja teeb vajadusel ettepanekuid õppekvaliteedi tõstmiseks.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

 • Koolitustegevus toimub sobilikel ja usaldusväärsete partnerite renditavatel pindadel, mis vastavad Töötervishoiu ja -ohutuse seaduses toodud nõuetele.
 • Koolituse koht valitakse sõltuvalt koolituse eesmärgist, õppemeetodite iseloomust ja grupis suurusest. Koolitusgruppide suurus on erinev, sõltuvalt koolituse eesmärgist ja sisust. Praktilise suunitlusega koolitused on reeglina väiksemad, et tagada osalejatele individuaalne lähenemine. Õppetööks kasutatakse ühte kuni kolme ruumi loenguteks, rühmatööks ning väikerühmades harjutamiseks.
 • Täienduskoolitus toimub kaasaegselt sisustatud õppeklassides. Teoreetiline õpe viiakse läbi täiskasvanud õppijatele sobivalt sisustatud ning esitlustehnikaga varustatud klassides. Praktiline õpe toimub õppija enda valitud praktika organisatsioonides.

5. Koolituste kohta tagasiside kogumine

 • 1-2 päevaste koolituste korral küsitakse osalejatelt suuline või kirjalik tagasiside koolituse lõpus, millest koolituse korraldusmeeskond koostab tagasiside kokkuvõtte.
 • Pikemate koolituste korral küsime osalejatelt kirjaliku tagasiside (paberkandjal või elektrooniline küsitlus) ning koostame kokkuvõte. Koolitusprojekti meeskond analüüsib tagasiside tulemusi, jagab neid ISCI meeskonna ja koolitaja(te)ga ning teeb vajadusel ettepanekuid õppekvaliteedi tõstmiseks.
 • Mitmeaastase koolituse puhul viime kirjaliku tagasisideküsitluse õppe keskel ja õppe lõpus. Suuline tagasiside küsimine toimub iga õppesessiooni lõpus. Kirjalikus tagasisides palume hinnata nii õppetöö sisu kui vormi: õppemeetodeid ja koolitajaid, õppekeskkonda, enesejuhtimist, õppetöö korraldust ja kommunikatsiooni, õppe praktilist kasu ja rakendatavust.
 • Tagasiside kokkuvõte on oluliseks sisendiks õppekava arenduse töörühma tööle.
 • Kogume koolitustel osalejate kohta järgmisi andmeid: nimi, kontakt (e-post), töökoht ja isikukood. Isikukood on vajalik tõendi ja tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse lähtuvalt isikuandmete kaitse seadusest.