Signe Vesso
Signe Vesso
Koolitaja: Signe Vesso
6.06-7.06.2023

Coach’iv juhtimisstiil. Meeskonna coaching’u võtted juhi tööriistakastis

Kahepäevane coachingu meistriklass keskendub meeskonna coachingu tööriistakasti täitmisele, mis annab juhtidele ideid ja võtteid, kuidas meeskonnaliikmed õpiksid õnnestumistest, leiaksid probleemidele lahendusi, algataksid muudatusi ja viiksid need ellu. Üheskoos praktiseerides leitakse viise initsiatiivi suurendamiseks ja inimeste kaasamiseks. Õpiväljundina on Signe ette valmistanud detailsed töölehed, mille toel on juhtidel tõhus kogetut oma meeskondadeni viia.

Koolituse sisu

Praktiseerime metoodikaid, mis annavad vastuse alljärgnevatele küsimustele:

Kuidas lahendada probleeme koos meeskonnaga? Kuidas meeskonnakaaslased saavad üksteist toetada, inspireerida ja üksteiselt õppida?

Kuidas kaasata meeskond olukorra analüüsist vajalike muudatuste algatamiseni?

Kuidas unistada koos meeskonnaga?

Koolituse formaat

grupp

Koolituse sihtrühm

juhid

Koolituses osalemise tingimused 

Õpiväljundid

  • Tunneb ja mõistab coach’iva juhtimisstiili võimalusi.
  • Oskab soodustada meeskonnaliikmete  initsiatiivi ja vastutuse võtmist.
  • Oskab kaasata meeskonnaliikmeid.

Koolituse maht

16 ak.t

Õppekeskkonna kirjeldus

Kogemuslik õpe, 10-14 osalejat.

Õppematerjalide loend

Osalejad saavad detailsed töölehed praktikate läbiviimiseks. Pärast koolitust on lihtne samu metoodikaid oma meeskonnas kasutada. 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Tõend

Algus aeg ja kuupäevad

6.-7.juuni 2023

Koolituse keel

Eesti keel

Koolitajad

Võimalik sisekoolitusena

jah

Koolituse hind

200,00+km üks päev, kokku 400,00+km