Tööjuhendamise koolitus

(admistratiivne supervisioon)

Tööjuhendamine on ametlik asutusesisene protseduur, mille käigus vaadatakse üle ja hinnatakse meeskonna, osakonna või üksuse iga töötaja rolli, panust, töökoormust ja töötulemusi, eesmärgiga tehtust õppida ja vajadusel muudatusi sisse viia. Hästi läbiviidud tööjuhendamine hõlbustab teenuse efektiivset pakkumist.

Tööjuhendaja on valdkonna spetsialist ja otsene juht, tööjuhendamine on järjepidev ja regulaarne, sõltuvalt töö iseloomust, kontrolli, juhendamise ja toetuse vajadusest.

Tööjuhendamisel on oluline osa asutuses seatud eesmärkide ja teenuste kvaliteedi saavutamisel. Tööjuhendamise kaudu on võimalik varakult avastada töös esinevaid puudujääke ning neid ennetada, samuti võimaldab see hästi tehtud tööd tunnustada, seega on tööjuhendamisel tähtis roll töötajate töö efektiivsuse tagamisel.

EDUKAS TÖÖJUHENDAMISESÜSTEEMI RAKENDAMINE VÕIMALDAB JUHIL:

 • Luua endale aega juurde ning rohkem delegeerida.
 • Tunda rõõmu töötamisest kolleegidega, kes südamest oskavad hinnata koostööd juhiga.
 • Jõuda paremate tulemusteni-koos meeskonnaga ja palju kiiremini.
 • Arendada oma suhtlemisoskusi.
 • Suurenda oma efektiivsust juhina
 • Aidata teistel areneda ja kasvada

KOOLITUS VÕIMALDAB:

 • Jagada teiste juhtidega kogemusi ja omandada uusi teadmisi töötajate juhendamise protsessi efektiivsemaks muutmiseks.
 • Määrata kindlaks ja praktiseerida juhendamiseks vajalikke põhioskusi
 • Omandada strateegiaid juhendamisel ettetulevate probleemidega toimetulekuks
 • Läbipõlemise ennetamiseks
 • Efektiivselt muudatusi juhtida

KOOLITUSE MAHT:

Kontakttunde: 5 x 8h akadeemilist tundi
Iseseisvat tööd: 12 tunni ulatuses
Kokku: 2,0 EAP /52 tundi

Tööjuhendamise koolituse programm koostatakse koostöös tellijaga.