LIIDRI ISIKLIKU ARENGU PROGRAMM

Ainulaadne programm liidritele, mis on suunatud tõhusale sisemise võimekuse arendamisele. Programm keskendub liidrite sisemise visiooni toetamisele, väljakutsete teadvustamisele ning eesmärkide tõhusamale saavutamisele.

Programm loob liidritele tingimused eneseavastamiseks ja -avamiseks, kohalolemise ja teadlikkuse oskuse arendamiseks ning meisterlikkuse kasvuks. Liidri isiklik areng soodustab otseselt ka tema meeskonna ja organisatsiooni arengut.

Meisterlikkus ilmneb siis, kui kokku saavad liidri teadmised, kogemus, olukorra eripärad ja teise poole vaatenurgad. Liider näeb toimuvat ka osana oma sisemisest protsessist ja oskab teadlikkuse abil jõuda väliste lahendusteni.

PROGRAMMI ÜLESEHITUS

Programmi kohandatakse ja täpsustatakse koostöös tellijaga, arvestades konkreetse organisatsiooni vajadusi ja eesmärke. Kõrgemaks eesmärgiks on toetada antud organisatsiooni strateegiat.

PROGRAMMI VÕIMALIKUD TEEMAD

Suurem pilt: isiklik elumüüt ja liidriks olemine.

Isiklik visioon, energia ja motivatsioon. Eesmärkide, väljakutsete ning annete kaardistamine. Intuitsiooni tähtus liidri elu pika plaani loomisel.

Mindfulness.

Teadlikkus ja tähelepanelikus oma sisemiste protsesside suhtes. Kulgemine ja optimaalse kogemuse psühholoogia.

Liidri isiklik areng.

Välised probleemid kui liidri sisemiste takistuste peegeldused. Sisemiste probleemide lahendamine kui võimalus mõjutada olukordi meeskonnas ja organisatsioonis.

Juhtida ja olla juhitav.

Kes või mis juhib liidrit? Liidri teadlikkus enesest ja organisatsioonist kui üksteist mõjutavst süsteemist. Intuitsiooni roll juhtimisstrateegia ning arenguplaani väljatöötamisel.

Liidri roll ja tähendus.

Kuidas liider oma rolli tajub. Liidri ootused endale ja meeskonna ootused liidrile: kuivõrd nad kokku lagevad? Võimalused kokkulangevuse suurendamiseks. Tagasiside küsimine meeskonnalt.

Väljateooria. Liidri roll kui välja ilming.

Roll on suurem kui isiksus, isiksus on suurem kui roll. Kuidas väli mõjutab liidri valikuid. Välja rollidesse sisenemine ja väljumine ning teadlikus selle ümber. Liidri ebapopulaarsed ja rasked rollid.

Kommunikatsioon.

Tagasiside signaalide teadvustamine. Kahekordsed signaalid, nähtamatud rollid, nende mõju suhtlemisele. Tähelepanelikkus varjatud sõnumite suhtes ning nendega arvestamine kommunikatsioonis.

Keerulised meeskonnaliikmed.

Ratsionaalne ja intuitiivne lähenemine, toimetulek häirijatega. Häirijad kui liidri enda, meeskonna ning organisatsiooni arengu soodustajad.

Võimu intelligentsus.

Väljaspoolt määratud, sisemiselt omaksvõetud ning väljateenitud võim. Liidri võimu legitiimsus.

Võim, positsioon ja privileegid.

Privileegide liigid ning nende mõju juhtimisele ja suhtlemisele. Privileegide mitteteadlik kuritarvitamine vs teadlik kasutamine. Võimu lõksud ja kuidas sinna mitte sattuda.

Liidri positsiooni ohustajad.

Stressi ja kriisi individuaalne mõju liidri võimekusele. Individuaalsed psühholoogilised käivitajad/pidurdajad, nende teadvustamine ja teadlik kasutamine. Liidri vaakum ja üksildus. Üksilduse vältimise võimalused.

See on sulle, kui sa soovid oma isiklikus ja professionaalses arengus astuda järgmisele tasemele, tugevdada teadlikkust ning püsivat töövõimekust.

See on sulle, kui usud, et lisaks teadmistele ja kogemustele on oluline ka mõista oma soovide, käitumise, motivatsiooni, uskumuste tagamaid, suurendada oma teadlikkust nii enda sees, kui ka enda ümber toimuvast.

Kas soovid oma elu ja maailma ise luua, mitte ainult kohaneda olemasolevaga?Kas võtad oma sisemist kasvu, arengut ja muutust tõsiselt?

Kas liigud edasi sellele vastavalt?

Kas sa tead, mis on sinu psühholoogilised käivitajad?

Kuidas sinu arengusihid toetavad sinu organisatsiooni vajadusi?

Kuivõrd sa oskad jääda liidriks oma parimas ettekujutuses ka stressi, konfliktide ja vastupanu olukorras?

Kas oled valmis olema mentor nii endale, kui ka oma meeskonnaliikmetele?

Kas soovid õppida kasutama kaasaaegseid juhtimise tööriistu?

  • Õppimine parimatest praktikatest. Kogemuste vahetamine teiste liidritega ja võimalus õppida sügavamalt tundma iseennast teiste peegelduste ja tagasiside abil.
  • Individuaalne Enesearengu toetamiseks on igal osalejal võimalik saada lisaks neli individuaalset coaching’u sessiooni. Individuaalne coaching aitab süveneda käsitletavatesse teemadesse, mõista paremini oma suhtlemismustreid ja leida lahendusi konkreetsetele väljakutsetele.
  • Kohtumised väikestes õppegruppides. Kaks moodulite vahel toimuvat kohtumist on mõeldud osalejate omavaheliseks kovisiooniks: juhtumite aruteluks, üksteise toetamiseks ja seminaridel õpitu igapäevasesse tööellu rakendamiseks.
Pakume ettevõttesiseiseid koolitusi, tuleme kohale ja kaardistame teie vajadused.
Kui soovite tellida programmi ettevõttesisese juhtide koolitusena, siis võtke meiega ühendust. Leppime kohtumine kokku, et kaardistada teie organisatsiooni vajadusi. Sellejärel kohandame programmi vastavalt teie eesmärkidele.

Programmi juhendavad pikaajalise arendamise kogemusega ISCI coachid

Viktoria Saat
viktoria@viktoriasaat.ee
+371 515 1878

Kaupo Saue
kaupo.saue@isci.ee
+372 509 6580

Osalemine erinevate ettevõtete juhtidest koosnev grupis, 3 moodulit, kokku 6 päeva +4 individuaalset coachingu sessiooni:
Hind ühele osalejale: 1190 EUR + kmProgramm sisekoolitusena grupile, 3 moodulit, kokku 6 päeva, 4 individuaalset coachingu sessiooni:
Hind grupile: 11 900 EUR + km. Grupi suurus 8- 12 osalejat.