917A0654

SIGNE VESSO

Coach ja superviisor

Signe on International Supervision and Coaching Institute (ISCI) asutajaliige. Signe oli
juhatuse esimees esimesed kolm aastat. Signe oli Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu esimees aastatel 2008 – 2016.

Supervisiooni ja coachingu väljaõppe põhiõppejõud – II lend, IV lend, V lend, IX lend ja
algav X lend.

Signe on kaitsnud doktorikraadi juhtimisteadustes. Tema doktoritöö teema oli coachingu
kultuur ja coachingul baseeruv juhtimisstiil.

Omab ANSE standarditele vastavat superviisori ja coachi sertifikaati alates 2006.a. On
läbinud ESCÜ kvaliteedistandardi ja talle on omistatud 8. superviisori ja coachi tase.

On rahvusvaheliselt sertifitseeritud gestaltterapeut (Skandinaavia Gestaldi Instituut), NLP
praktik (Ericksoni Colleage), Team Coach (Erickson Colleage).

Signe on koolitajana tegutsenud 30 aastat. Omab rikkalikke kogemusi äri valdkonnas,
sotsiaal- ja haridusvaldkonnas, avalikus sektoris. Signe peamine sihtrühm on juhid ja
meeskonnad.

Peamised töövaldkonnad:

  • juhtide arendamine;
  • meeskonnatöö ja tulemuslikkuse arendamine;
  • coachingu kultuuri arendamine;
  • coachingu oskuste treenimine;
  • kovisiooni metoodikate õpetamine;
  • arenguvestluste metoodika;
  • mentorite arendamine;
  • muudatuste juhtimine.


Avaldatud coachingualased raamatud ja töövahendid:

2023, S.Vesso, ”Professional coaching toolbox”, inglise keeles. 168 coachingu küsimuste kaarti

2023, S.Vesso ”Coachingu küsimuste kaardid”, kordustrükk eesti keeles. 168 coachingu küsimuste kaarti juhtidele, mentoritele, coachidele, õpetajatele. Võimalik kasutada nii üks-ühele vestlustel kui ka meeskonnas.

2020, S.Vesso, ”Kovisiooni käsiraamat. Kolleegide vaheline coaching”. 16 erinevat mudelit, mille järgi juhtida juhtumite lahendamist, nendest õppimist.

2019, S.Vesso, ”Juhtumite lahendamine. Kovisiooni käsiraamat”. Haridusjuhtide konverentsiraamat.

2019, S.Vesso, ”Coachingu küsimuste kaardid” eesti keeles. 168 coachingu küsimuste kaarti juhtidele, mentoritele, coachidele, õpetajatele. Võimalik kasutada nii üks-ühele vestlustel kui ka meeskonnas.

2016, S.Vesso, ”Developing Coaching Culture Through Coaching-Based Leadership Style”. Doktoritöö, mille raames töötasin välja coachingu kultuuri taseme mõõtmise töövahendid.

2008, S.Vesso, K.Saue, ”Õnnelik meeskond”. Raamat coachingust juhtidele.


Kolleegid Signest

“Signe on tugev organisatsioonide supervisioonis ja coachingus ning mõistab sügavuti, mis toimub meeskondades. Oskab hästi situatsiooni joonisena üles joonistada. Samuti märkab kiirelt, mis on pildilt puudu.”

“Signe puhul võib välja tuua kolm spetsiifilist tugevust – läbinägelikkus sellest, mis toimub, leidlikkus seostada asju ja leida lahendusi ning loovus, mis on aluspinnaseks – nii töös kui isiklikus elus.”

“Signe on rõõmus, lahe ja loominguline, teeb asju kirglikult. Tal on hea huumorisoon. Ta on kiire mõtlemisega ja hästi efektiivne. Signe on loomulik ning ehe. Ta omab sisemist jõudu ning temaga on lihtne ja selge suhelda. Väga tark ning arukas.”

Teised meeskonnaliikmed