isci-triin-vana

TRIIN VANA

Coach ja superviisor

Triin on International Supervision and Coaching Institute õppejõud ja instituudi asutajaliige. Läbinud superviisori väljaõppe, lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna õenduse erialal, omab CARe rehabilitatsiooni metoodika koolitaja ning EQUASS (European Quality of Social Services) sotsiaalteenuste kvaliteedisüsteemi nõustaja sertifikaati. Hetkel õpib Triin Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži magistriõppes teenuste disaini ja juhtimist.

Triin on töötanud aastaid eksperdina erinevates sotsiaalteenuste ja –kvaliteedi arendusprojektides ning omab pikaajalist juhina töötamise kogemust nii tervishoiu- kui sotsiaalvaldkonnas. Hetkel töötab Triin vabakutselise superviisori, coachi ja koolitajana erinevates valdkondades nii organisatsioonide- ja meeskondade arendamise-, kui klienditöö toetamise eesmärgil.

Triin on ka CARe Europe seenior koolitaja ning viib koostöös Hollandi ja teiste CARe Europe kolleegidega läbi rahvusvahelisi koolitusprojekte.

Peamised töövaldkonnad:

  • Organisatsiooni- meeskonna- ja juhtimisalane supervisioon ja coaching
  • Klienditööd toetav juhtumipõhine- ja meeskonnasupervisioon
  • Juhtide juhendamise- ja coachingu oskuste arendamine
  • Klienditöö meeskonna juhendajate ja kovisiooni meetodi rakendajate pädevuse arendamine
  • Kvaliteedijuhtimine, teenuste kvaliteedi analüüs ja -edendamine. Teenuste arendamine, kasutades teenuse disaini põhimõtteid
  • Klienditöö pädevuse arendamine CARe metoodikast lähtuvalt [http://thecareeurope.com/?c=care-methodology&l=en]
  • Töö psühhosotsiaalselt haavatavete kliendigruppidega, vaimne tervis ja rehabilitatsioon

Kolleegid Triinust

“Triin on töökas ja viib alati asjad lõpuni. Keerulisi asju pole tema jaoks olemas.”

“Suudab keerulisi protsesse inimestele lihtsalt ja selgelt lahti seletada. Ta toob aruteludesse realistlikust, isegi kui on tegemist emotsionaalsete juhtumitega.”

“On meeskonnamängija ja alati koostööaldis, lisaks ligipääsetav ja usaldatav, temaga on kerge asju ajada ja koos tegutseda. Triinul on hea huumorisoon.”

“Triin on väga hea suhtleja, teda on alati tore kuulama jääda. Huvitav ning päikseline inimene.”

Teised meeskonnaliikmed