isci-triin-vana

TRIIN VANA

Coach ja superviisor

Triin on International Supervision and Coaching Institute õppejõud ja instituudi asutajaliige ning tegutseb superviisori-coachina viimased 16 aastat, olles lõpetanud superviisori-coachi ja organisatsioonide arendaja väljaõppe 2006.a. Erialase haridusega seoses on Triin lõpetanud teenuste disaini ja juhtimise MBA Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis, varasemalt õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis ärikorraldust ning Tartu Ülikoolis õendust.

Triinu tugevusteks on pikaajaline juhina töötamise kogemus nii tervishoiu- kui sotsiaalvaldkonnas. Ta on aastaid töötanud eksperdi ja koolitajana erinevates avalike teenuste kvaliteedi ja -arendusprojektides, viimastel aastatel tegutseb ka teenuse disainerina.

Hetkel töötab Triin vabakutselise superviisori, coachi ja koolitajana erinevates valdkondades nii organisatsioonide- ja meeskondade arendamise-, kui klienditöö toetamise eesmärgil.

Peamised töövaldkonnad:

  • Organisatsiooni- meeskonna- ja juhtimisalane supervisioon ja coaching
  • Klienditööd toetav juhtumipõhine- ja meeskonnasupervisioon
  • Juhtide juhendamise- ja coachingu oskuste arendamine
  • Klienditöö meeskonna juhendajate ja kovisiooni meetodi rakendajate pädevuse arendamine
  • Kvaliteedijuhtimine, teenuste kvaliteedi analüüs ja -edendamine. Teenuste arendamine, kasutades teenuse disaini põhimõtteid
  • Klienditöö pädevuse arendamine CARe metoodikast lähtuvalt (https://www.care-academy.com/the-care-model)
  • Töö psühhosotsiaalselt haavatavete kliendigruppidega, vaimne tervis ja rehabilitatsioon

Supervisioon on olnud suunatud juhtidele ja meeskondadele ning klienditöötajatele, nii individuaalselt, kui grupis/meeskonnas.

Triin kasutab nõustamisel peamiselt humanistlikku, süsteemset ja lahenduskeskset lähenemist ning neist tulenevaid meetodeid, näiteks Lahenduskeskne coaching ja supervisioon, Väärtustav lähenemine meeskondade arendamisel (Appreciative Inquiry), Süsteemne coaching ja -supervisioon, Skulptureerimine, Tugevustele ja positiivsele psühholoogiale põhinev nõustamine; Narratiivne lähenemine; Metafoorkaardid ja teised loovad meetodid jm.

Triinul on lisaks superviisori-coachi kutsele ka CARe rehabilitatsiooni metoodika koolitaja pädevus ning ta tegutseb CARe Eesti vastutava koolitajana, koordineerides ja viies läbi koolitusi vaimse tervise-, tööhõive-, hariduse- ja  sotsiaalvaldkonnas. CARe metoodika on taastumisele, tugevustele ja kohalolule suunatud klienditöö põhimõtteid rakendav tööviis, mis leiab tänases Eestis järjest enam tunnustust ja kasutust.


Kolleegid Triinust

“Triin on töökas ja viib alati asjad lõpuni. Keerulisi asju pole tema jaoks olemas.”

“Suudab keerulisi protsesse inimestele lihtsalt ja selgelt lahti seletada. Ta toob aruteludesse realistlikust, isegi kui on tegemist emotsionaalsete juhtumitega.”

“On meeskonnamängija ja alati koostööaldis, lisaks ligipääsetav ja usaldatav, temaga on kerge asju ajada ja koos tegutseda. Triinul on hea huumorisoon.”

“Triin on väga hea suhtleja, teda on alati tore kuulama jääda. Huvitav ning päikseline inimene.”

Teised meeskonnaliikmed