isci-viktoria-saat

VIKTORIA SAAT

Coach ja superviisor

Viktoria on psühholoog, rahvusvaheline koolitaja, coach, pikaajalise kogemusega töös gruppide ja indiviididega kliinilises psühholoogias, hariduse- ning ärivaldkonnas. Viktoria on raamatu „Suhte alkeemia“ autor (Eesti Ajalehed, 2010), Äripäeva koolitus- ja arenduskäsiraamatu üks autoritest ja kolleegiumi liige, IAPOP (International Association of Process Oriented Psychology) juhatuse liige.

Viktoria üks töövaldkond on keeruliste sh emotsionaalsete situatsioonide, konfliktide lahendamine, suhtepingete vähendamine.

Viktoria koolitab ja nõustab teemadel:

enesejuhtimine ja isiklik areng, teadlik juhtimine ja võimu intelligentsus, meeskonnatöö, suhtlemine, kriis ja muudatused, tagasiside, motiveerimine, töörõõm ja rahulolu, mitmekesisus, stressi individuaalne mõju ning läbipõlemise ennetamine, teadlikkus, vaimne ja füüsiline tervis jne.

Pikemad arendamisealased väljaõpped:

 • Organisatoorne meisterlikkus: protsessitöö lähenemine juhtide ja meeskondade coachingu ja supervisioonis.
 • Individuaalne ja meeskondlik supervisioon
 • Kliendikeskne nõustamine

Rahvusvaheline koostöö: IAPOP juhatuse liige (International Association of Process Oriented Psychology), Zürichi Protsessitöö Instituudi väljaõpe programmide õppejõud ja superviisor. Koolitused ja seminarid Venemaal, Eestis ja Euroopa riikides.

Peamised töövaldkonnad: juhtide ja meeskondade coaching, supervisioon, arendusprogrammid, koolitused, nõustamine, esinemised teemadel:

 • Juhi isiklik areng. Meisterlikkuse saavutamine.
 • Võimu intelligentsus. Teadlik juhtimine ja mõjuvõimu kasutamine
 • Spetsialistist juhiks. Roll, isiksus ja juhtimisoskused
 • Koostöö keeruliste meeskonnaliikmetega. Pingeliste suhtlusolukordade lahendamine
 • Mittemateriaalsed võimalused personaali kaasamiseks
 • Meeskonnatöö
 • Tulemuslik arenguvestlus
 • Rasked kõnelused
 • Konflikt ja kriis kui arengu soodustaja
 • Muudatuste juhtimine
 • Enesejuhtimine ja isiklik areng. Tee, mis kujuneb kõndides
 • Töörõõm ja enesemotiveerimine
 • Kultuuridevaheline kommunikatsioon. Mitmekesisus ja sallivus
 • Toimetulek kroonilise stressiga, läbipõlemise ennetamine
 • Haavatud tervendaja. Haridus- ja tervishoiutöötajate läbipõlemise ennetamine
 • Koostöö lastevanematega haridusasutustes
 • Kuula oma keha. Teadlikkuse arendamine vaimse ja füüsilise tervise parandamiseks

Viktoria stiil: Viktoriat iseloomustab terav ja hooliv lähenemisstiil, avatud meel ning, kohalolek. Põhiprintsiibiks on süvademokraatia, mis toetab erinevate arvamuste, soovide, mõttele pinnale aitamist ning nendevahelist dialoogi toetamist.


Kolleegid Viktoriast:

“Tal on suur multikultuurne kogemus, oskus eriti keeruliste konflikte ja pingeid hõlbustada ning panna neid suhteid rikastama. Toob ebapopulaarsed, kuid vajalikud arvamused esile, toetades dialoogi ning mitmekesisust. Kõrge eneseteadlikkus ning oskus grupis toimuvate protsesside peegelduse kaudu jõuda lahenduseni. Aus, julgustav ja selge lähenemine, loob turvalist keskkonda eneseavamiseks. Viktoria on väga hea ning toetav kolleeg, tal on hea maitse ning imeline ilumeel.Hoiab väga perekonda ning pereliikmeid.”


Viktoria kliendid:

Politseiamet, Jeld-Wen, Sandoz, Hawaii Express, Narva Elektrijaamad, Põllumajandusministeerium, Töötukassa, Eesti Rahvaliit, Metrosert, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, Põhja-Eesti Pimedate Ühing, Baltika Grupp, AS Microlink Eesti, Tervise Arengu Instituut, Tartu Linnavalitus, Tallinna Linnavalitsus, BCS Koolitus, Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus SA, Norkalk AS, SA Eesti Teadusagentuur, Elion Ettevõtted AS, Rimi Eesti Food, Tartu Haridusamet, Agile Eesti, Tallinna Kiirabi, Outukumpu, SA Archimedes, Ida-Tallina Keskhaigla, Nefab Packaging OÜ, Terve Eesti SA, Tamro Eesti OÜ (Benu Apteek), SOS Lasteküla, Äripäeva Akadeemia, Tallinna Teletorn SA, VKG-Oil, TTÜ, mitmed erinevad haridusatused ja omavalitsused jt. Viktoria on osalenud ekspertnõustajana erinevate koolitusprogrammide väljatöötamisel.

Rohkem Viktoria kohta leiab: www.viktoriasaat.ee

Teised meeskonnaliikmed