isci-viktoria-saat

VIKTORIA SAAT

Juhatuse liige, coach ja superviisor

Viktoria on psühholoog, rahvusvaheline koolitaja, coach ja superviisor, pikaajalise kogemusega töös gruppide ja indiviididega kliinilises psühholoogias, hariduse- ning ärivaldkonnas. Viktoria on International Supervision and Coaching Institute’i (ISCI) juhatuse liige ning õppejõud, International Association of Process Oriented Psychology (IAPOP) kaaspresident, Zürichi Protsessitöö Instituudi õppejõud.

Viktoria üks töövaldkond on keeruliste sh emotsionaalsete situatsioonide, konfliktide lahendamine, suhtepingete vähendamine. Viimasel ajal Viktoria on enim pühendunud sellistele teemadele nagu juhi isiklik areng ja efektiivsus, teadlik eestvedamine, võimuintelligentsus ja tagasisidestamine. Viktoria on  Power Intelligence® sertifitseeritud coach.

Viktoria koolitab ja nõustab teemadel:

enesejuhtimine ja isiklik areng, teadlik juhtimine ja võimuintelligentsus, meeskonnatöö, suhtlemine, kriis ja muudatused, tagasiside, motiveerimine, töörõõm ja rahulolu, tähenduse loomine, mitmekesisus, stressi individuaalne mõju ning läbipõlemise ennetamine, teadlikkus, vaimne ja füüsiline tervis jne.

Pikemad arendamisealased väljaõpped:

 • Organisatoorne meisterlikkus: protsessitöö lähenemine juhtide ja meeskondade coachingu ja supervisioonis.
 • Individuaalne ja meeskondlik supervisioon
 • Kliendikeskne nõustamine

Rahvusvaheline koostöö: International Association of Process Oriented Psychology (IAPOP) kaaspresident,  Zürichi Protsessitöö Instituudi väljaõpe programmide õppejõud ja superviisor. Global Coaching Instituut (Austraalia) – juhtide coach. Koolitused ja seminarid Venemaal, Eestis ja Euroopa riikides.

Peamised töövaldkonnad: juhtide ja meeskondade coaching, supervisioon, arendusprogrammid, koolitused, nõustamine, esinemised teemadel:

Koolitused ja esinemised teemadel:

 • Juhi isiklik areng. Meisterlikkuse saavutamine ja liidriks olemine
 • Võimu intelligentsus. Teadlik juhtimine ja mõjuvõimu kasutamine
 • Mittemateriaalsed võimalused personali kaasamiseks
 • Muudatuste juhtimine. Toimetulek vastupanuga, meeskonna kaasamine
 • Neoroteadus juhtimises ja meeskonnatöös
 • Meeskonna väärtused ja töökultuur
 • Koostöö keeruliste meeskonnaliikmetega
 • Eneseareng ja suhtlemisoskused
 • Pingeliste suhtlusolukordade lahendamine
 • Rasked kõnelused
 • Konfliktilahendamise oskused
 • Konflikt ja kriis kui arengu soodustaja
 • Tagasiside meeskonnas. Kuidas luua toimiv tagasiside kultuur?
 • Koostöö, mitmekesisus ja kaasamine
 • Enesejuhtimine, isiklik ja professionaalne areng
 • Töörõõm ja enesemotiveerimine
 • Toimetulek stressiga, läbipõlemise ennetamine
 • Juhendamisoskused sh praktika juhendamine
 • Haavatud tervendaja. Haridus- ja tervishoiutöötajate läbipõlemise ennetamine
 • Koostöö lastevanematega haridusasutustes
 • Kuula oma keha. Teadlikkuse arendamine vaimse ja füüsilise tervise parandamiseks

Viktoria stiil: Viktoriat iseloomustab terav ja hooliv lähenemisstiil, avatud meel ning, kohalolek. Põhiprintsiibiks on süvademokraatia, mis toetab erinevate arvamuste, soovide, mõttele pinnale aitamist ning nendevahelist dialoogi toetamist.


Kolleegid Viktoriast:

“Tal on suur multikultuurne kogemus, oskus eriti keeruliste konflikte ja pingeid hõlbustada ning panna neid suhteid rikastama. Toob ebapopulaarsed, kuid vajalikud arvamused esile, toetades dialoogi ning mitmekesisust. Kõrge eneseteadlikkus ning oskus grupis toimuvate protsesside peegelduse kaudu jõuda lahenduseni. Aus, julgustav ja selge lähenemine, loob turvalist keskkonda eneseavamiseks. Viktoria on väga hea ning toetav kolleeg, tal on hea maitse ning imeline ilumeel.Hoiab väga perekonda ning pereliikmeid.”


Viktoria kliendid:

Politseiamet, Jeld-Wen, Sandoz, Hawaii Express, Narva Elektrijaamad, Põllumajandusministeerium, Töötukassa, Eesti Rahvaliit, Metrosert, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, Põhja-Eesti Pimedate Ühing, Baltika Grupp AS, SA Innove, Harku Valla Lastekaitse Ühing, Bonava Eesti, Raadio 4 ERR, Microlink Eesti, Tervise Arengu Instituut, Tartu Linnavalitus, Tallinna Linnavalitsus, BCS Koolitus, Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus SA, Nordkalk AS, SA Eesti Teadusagentuur, Elion Ettevõtted AS, Rimi Eesti Food, Tartu Haridusamet, Agile Eesti, Tallinna Kiirabi, Outukumpu, International Supervision and Coaching Institute, SA Archimedes, Siseministeerium, Ida-Tallina Keskhaigla, Nefab Packaging OÜ, Norma/Autoliv, Terve Eesti SA, Telia Eesti AS, Tamro Eesti OÜ (Benu Apteek), SOS Lasteküla, Äripäeva Akadeemia, Tallinna Teletorn SA, VKG-Oil, TTÜ, Swedbank, Elering AS, AS G4S Eesti, Veeteede Amet, TalTech, Fontes PMP, Tervise Arengu Instituut, Mitmed erinevad haridusasutused ja omavalitsused üle Eesti jt

Rohkem Viktoria kohta leiab: www.viktoriasaat.ee

Teised meeskonnaliikmed