isci-viktoria-saat

VIKTORIA SAAT

Juhatuse liige, coach ja superviisor

Viktoria on psühholoog, superviisor ja coach enam kui 25-aastase kogemusega arengupartnerina erineva valdkonna ja tasandi juhtidele, spetsialistidele ning meeskondadele enesejuhtimise meeskonnatöö, kaasava juhtimise, võimuintelligentsuse, muudatuste, vaimse tervise, professionaalse arengu jt teemadel.

Viktoria on läbinud 2,5-aastane ANSE-standartidele vastav coachi ja superviisori väljaõppe. Ta on Diamond Power Index®, Power Intelligence® sertifitseeritud coach ning ICAgile Certified Professional in Agile Team Facilitation meeskonnacoach. Tal on magistrikraad Protsessitöös (PWI, USA).

Mentorina on ta toeks superviisoriks ja coachiks õppivatele tudengitele, algajatele professionaalidele. Viktoria on International Supervision and Coaching Institute (ISCI) juhatuse liige ja õppejõud.

Viktoria: „Usun, et kasv ja õppimine saavad alguse kriisist ja unistusest, vajavad eneseusku, distsipliini ning toetavat keskkonda. „Kaart ei ole territoorium” – siht ja teekond kujundavad üksteist, arendades vajalikuid omadusi ja oskusi kohale jõudmiseks”.

Viktoria on raamatu „Suhte alkeemia“ autor (Eesti Ajalehed, 2010).

Ta töötab eesti, inglise ja vene keeles

Lähenemine ja meetodid
Oma töös, Viktoria toetub süsteemsele, humanistliku, kliendikesksele lähenemisele. Oluline koht on protsessitöö filisoofial ja metodoloogial.

Viktoria poole võib pöörduda selliste teemadega:

Juhtide arenguprogrammd ja koolitused:

 • Coachiva/kaasava juhtimise arendamise programm
  Võimuintelligentsus. Juhtimine ning võimu efektiivne kasutamine
 • THE DIAMOND POWER INDEX® LEADERSHIP ASSESSMENT
 • 1:1 koostöö vestluste läbiviimine
 • Oskus kuulata ja esitada õigeid küsimusi
 • Tagasiside andmise ja saamise oskuste arendamine. Toimiva tagasiside kultuuri loomine
 • Usaldus ja seotus meeskonnas. Meeskonnatunne
 • Juhi vamne tervis ja enesejuhtimine
 • Muudatuste juhtimine. Kuidas olla tõhus määramatuses?

Meeskonna coacing ja supervisioon:

Uue meeskonna käivitamine: identiteet ja väärtused,  eesmärgid, inimesed ja rollid, usaldus, reeglid ja kokkulepped – kuidas me soovime koos töötada?
Toimiva meeskonna restart: mis töötab hästi, mida soovime muuta? Motiveeriv keskkond, eesmärkide ja kokkulepete uuendamine, tagasi ja edasiside, kommunikatsioon, pingete lahendamise põhimõtted, tunnustamine ja väärtustamine, töö- ja eraelu tasakaal, muudatuste ja uuenduste elluviimine vms.
Meeskonna teekonna toetamine: regulaarne check-up, kuidas meil läheb? Mis paistab olevat järgmine? Kuidas on meie vaimne ja füüsiline vorm? Suhted? Muudatuste elluviimine ning kooskasvamine.
Konfliktide ja pingete lahendamine: kahe või enam osapoolte vahel toetav, arendav ja edasiviiv konfliktiga toimetulek.

Koolitused:

 • Usaldus ja seotus meeskonnas. Meeskonnatunne
 • Muudatuste juhtimine. Toimetulek vastupanuga, meeskonna kaasamine
 • Pingete ja konfliktide lahendamise põhitõed ja praktilised oskused
 • Suhtlemisoskused ning eneseareng. Keerulised inimesed ja olukorrad
 • Kaugtöö/hübriidtöö väljakutsed ja meeskonna toetamine
 • Enesejuhtimine, isiklik ja professionaalne areng
 • Vaimne tervis ja heaolu. Töörõõm ja enesemotiveerimine. Töö- ja eraelu tasakaal.
 • Stressijuhtimine, läbipõlemise ennetamine
 • Psühholoogiline vastupidavaus ehk säilenõtkus
 • Emotsionaalne paidnlukkus ja emotsioonide juhtimine
 • Aidates aitajat. Haridus- ja tervishoiutöötajate läbipõlemise ennetamine
 • Kuula oma keha. Teadlikkuse arendamine vaimse ja füüsilise tervise tugevdamiseks

Mõned Viktoria kliendid:

AS G4S Eesti, Baltika Grupp, Bonava Eesti, Bondora, Confido, Coop Pank, Eesti Energia, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE, Elering, Enefit Power, Fontes PMP, Ida-Tallina Keskhaigla, Luminor Pank, Lääne-Tallinna Keskhaigla, Medicum Tervishoiuteenused, Norma/Autoliv, PricewaterhouseCoopers Advisors, Raadio 4 ERR, SA Archimedes, SA Innove, Sandoz, Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus, Sisekaitseakadeemia, Siseministeerium, SMIT, Sotsiaalkindlustusamet, Swedbank, Riigikogu Kantselei, Tallinna Tehnikakõrgkool, Tallinna Teletorn SA, Tallinna Ülikool, TalTech, Telia Eesti AS, Terve Eesti SA, Tervise Arengu Instituut, Terviseamet, Transpordiamet (Maanteeamet, Veeteede amet), Töötukassa, Viljandi Haigla, Viru ringkonnaprokuratuuri, VKG-Oil, Äripäeva Akadeemia, Mitmed erinevad haridusasutused ja omavalitsused üle Eesti jt

Rohkem Viktoria kohta leiad ta kodulehel: www.viktoriasaat.ee


 

Teised meeskonnaliikmed