isci-tiina-merkuljeva

TIINA MERKULJEVA

Coach ja superviisor

Tiina on superviisor-coach, superviisorite väljaõppe juhtivõppejõud.

Ta on superviisorite ja coachide koolitaja ja superviisor.

Tiina on pikaajalise kogemusega juht, organisatsioonide konsultant ja juhtide koolitaja aastast 1999. Tiina hariduslik taust on EBS juhtimisteaduste doktorant (2012 – ka.), grupi-psühhoterapeut (2008), superviisor-coach (2006), TÜ eripedagoogika (1990). Tiina klientideks on juhid, spetsialistid ja organisatsioonid nii era- kui avalikus sektoris. Olles superviisorite-coachide koolitaja töötab Tiina superviisorite-coachide superviisorina.

Tiina on töös superviisori-coachina spetsialiseerunud:

  • organisatsioonides ja meeskondades esile kerkivate keerukate juhtumite supervisioonile
  • muutusete supervisioonile ja arenguprotsesside toetamisele organisatsioonides
  • juhtide supervisioonile ja coachingule (executive coaching)
  • võrgustike ja valdkonnaüleste meeskondade supervisioonile sotsiaal-, justiits-, haridusvaldkondades
  • keerukate juhtumite supervisioonile lastekaitsevaldkonnas
  • superviisorite ja coachide supervisioonile
  • terapeutide supervisioonile

Tiina lähenemist ja käekirja iseloomustab: süsteemne lähenemine juhtumile, protsessile, organisatsioonile; inimest väärtustav lähenemine; integratiivne lähenemine – st kliendi asetamine keskpunkti ning olukorrale lähenemine kõikidest vaatenurkadest lähtuvalt, hõlmates nii kehalise, emotsionaalse, vaimse, hingelise, sotsiaalse kui ümbritseva keskkonna aspektid.


Kolleegid Tiinast

„Tiina on usaldusväärne ja lojaalne nii ISCI-le kui ka klientidele. Ta teab, mida teeb ja ette võtab. Tiinas on samapalju loomingulisust kui ratsionaalsust. Ta võiks olla eeskujuks inimestele ja organisatsioonidele, kuidas olla julge ja iseseisev oma elu juhtimisel.”

“Tiina on nii algataja kui asjade edukas lõpule viija. Tal on suur süda ja ta on väga abivalmis.”

 

Õpilased Tiinast 

„Tiinas on headust, aktsepteerimist ja lõputut tarkust. Samas säilitab ta alati mitteteadja positsiooni. Ta on toetav ja hinnangute vaba. Leadership on Tiina üks tugevusi ja ta teab, kuidas olukordi muuta või parandada. Samas oskab ta nautida igat hetke.“

Teised meeskonnaliikmed