isci-kaidi-peets

KAIDI PEETS

Juhatuse liige, coach ja superviisor

Kaidi on rahvusvaheliselt sertifitseeritud superviisor ja coach (2006-2009, Saksamaa), ESCÜ kvaliteedigrupi läbinud 8. taseme superviisor, sertifitseeritud Denisoni Organizational Culture Survey konsultant (Sveits), Certified Global Leadership Assessment Professional (GLA360 hindamine), Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingu (ESCÜ) eetikakomisjoni liige ning International Supervision and Coaching Institute’i (ISCI) superviisorite-coachide väljaõppe programmi põhiõppejõud.

Professionaalse superviisori ja coachina on ta töötanud üle 12 aasta nii Eesti kui rahvusvaheliste organisatsioonidega. Kaidit inspireerivad juhid ja meeskonnad, kes on valmis oma ressursse avastama, uusi lähenemisi katsetama, eksima ja õppima.  Kaidi on olnud partneriks juhtidele ja meeskondadele erinevatest valdkondadest (haridusasutused, finantsettevõtted, IT-ettevõtted, ministeeriumid, tootmisettevõtted, tervishoiuasutused jne) muuhulgas selliste teemadega nagu juhtimiskultuuri arendamine, konfliktid meeskonnas/erinevate huvipooltega, stress, aja efektiivsem kaustamine, muudatuste juhtimine, väärtustava koostöö edendamine, õppimiskultuuri edendamine meeskonnas jne.

Kaidi käekirja superviisori ja coachina on oluliselt mõjutanud lahenduskeskse lühiteraapia ning süsteemse coachingu ja konstellatsiooni alased õpingud. Kaidi on täiendanud end ka Harvardi Ülikooli muudatuste juhtimise programmis ning mindfulness’i, Appreciative Inquiry, protsessitöö, narratiivse lähenemise alastel koolitustel.

Alates 2008.a. on Kaidi tegustenud mentorina ning mentorite ja menteede koolitajana EAS ärimentorlusprogrammis. Kaidi isiklik ettevõtluskogumus ulatub aastasse 1999, mil ta asutas ettevõtte Adelante Koolitus – ettevõte, mis lisaks audioõpikute kirjastamisele ja koolitamisele on pakkunud võimalust osaleda erinevates rahvusvahelistes projektides ning teha koostööd erinevate kultuuridega.

Lisaks supervisiooni ja coachingu alastele koolitustele on Kaidi täiendanud end Tallina Tehnikaülikoolis ärikorralduse ja turunduse alal ning Tartu Ülikoolis sotsioloogia alal.

Kaidi International Supervision and Coaching Institute juhatuse ja asutajaliige.

Lähenemine ja meetodid

Oma töös kasutab süsteemsest supervisioonist, lahenduskesksest lühiteraapiast, protsessitööst, presence-based coachingust, ITC coachingust ja loovteraapiatest pärit meetodeid ja mudeleid.

Kaidi poole võib pöörduda selliste teemadega

 • Coachinguprogrammid ja arenguprogrammid juhtidele;
 • Coachiva juhtimise alased koolitused;
 • Konfliktide juhtimine;
 • Oma vajaduste ja ootuste eest seismine;
 • Mentorite ja menteede koolitused;
 • Meeskonna juhendamise ja arendamise tööriistad;
 • Väärtustava koostöö arendamine meeskonnas;
 • Enesejuhtimine ning aja efektiivsem kasutamine
 • Kovisiooni meetodi rakendamine;
 • Juhtide individuaalne supervisioon ja coaching;
 • Meeskonnacoaching;
 • Grupicoaching;
 • Organisatsioonide arenduspäevade läbiviimine

Kolleegid Kaidist

“Kaidi sobib töötama juhtidega, tal on strateegiline mõtlemine, mõistab hästi ärivaldkonda ja juhte ning leiab nendega kergesti ühise keele. Grupiga töötades kohaneb kergesti grupi tempoga. Kaidi on väga kiire ja inspireeriv. Kaidi on sihipärane, paindlik, ja kannatlik. Ta on väga südamlik, lahke, arvestav kolleeg ja suurepärane pereema.”


Mõned Kaidi kliendid:

Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Sisekaitseakadeemia, Eesti Telekom AS, Telia Eesti AS, Helmes AS, Nortal AS, Al Mare Auto OÜ (AUDI esindused), SA KredEx, Justiitsministeerium, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Riigikontroll, Levira AS, R-Kiosk AS, ESS-Food AS, Politsei- ja Piirivalveamet, Pärnu Haigla SA, SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, SA INNOVE, Chilli Deals OÜ, Avatud Eesti Fond, Eesti Töötukassa, Tallinna Laste Turvakeskus, Lääne-Harju Koostöökogu, EMT AS, Vaasan Baltic AS, Rautakirja Estonia AS, Property Solutions OÜ, SA Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, Keila Tarbijate Ühistu, Nelja Valla Kogu, Biodiesel Paldiski AS, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus jpt.

Kaidi kogemuste kohta saab lähemalt lugeda siit.

Teised meeskonnaliikmed