isci-inge-tael-1

INGE TAEL

Coach ja superviisor

Inge on hariduselt psühholoog (TRÜ 1976). Psühholoogina on ta töötanud Tallinna Psühhiaatriahaiglas, Harku Vanglas, Tallinna Kriisiabi Keskuses ja puutunud kokku erinevates pingelistes ja kriitilistes olukordades olevate inimestega.Ta on õppinud erinevaid psühhoterapeutilisi lähenemisi ja integreerinud endas mitmekülgseks ja -tasandiliseks mahukaks arusaamiseks inimesest.

Supervisiooni ja coachinguga alustas tõsisemalt peale ANSE koolituse läbimist 2003 – 2006. Täiskasvanute koolitamises on kogemus alates 1993. 1998 alustas erapraksisega psühhoteraapias, alates 2007 vabakutseline superviisor/coach, koolitaja ja psühhoterapeut.

Inget huvitab eelkõige see, kuidas inimene tunneb ennast seoses oma töö ja saavutustega. Kuidas oskab juhtida ennast, toetada teisi ja ise toetust vastu võtta. Üheks oma põhiülesandeks peab ta aidata inimesel avastada neid salajasi haake, mis takistavad tal tundmast end kindlalt, ja realiseerimast oma tegelikku potentsiaali.

Probleemidele läheneb Inge alati süsteemselt hoides taustal ka spirituaalset dimensiooni. Tööriistadena kasutab erinevaid võtteid: skulptureerimist ja konstellatsioone, liivakasti, häältedialooge, bilateraalse stimuleerimise võimalusi, NLP võtteid jm.

Inge töötab nii gruppidega kui individuaalselt. Tema lemmikteemadeks emotsioonide coachimine, isiklik areng, kriisid, stress, läbipõlemine. Juhtumipõhine klienditöö ja vaimne tervis laias mõttes.

Teised meeskonnaliikmed