PSÜHHOSOTSIAALSE VALDKONNA SUPERVIISORI-COACHI VÄLJAÕPE

KELLELE

Algamas on uus psühhosotsiaalse valdkonna suunaga superviisori – coachi väljaõpe!
Ootame spetsialiste ja juhte, kellel on töökogemus sotsiaalhoolekandes, tervishoius, noorsootöös, tööhõives, ohvriabis, kriminaalhoolduses, tugihariduses, õiguskaitses, pagulasabis, psühholoogias või teistes psühhosotsiaalsetes valdkondades.

MIDA ANNAB

Lõpetanul on pädevus viia läbi individuaalset supervisiooni ja -coachingut, rühmasupervisiooni, töötada meeskondade ja organisatsioonidega. Lisaks üldisele superviisori-coachi pädevusele õpitakse erinevaid meetodeid psühhosotsiaalselt haavatavate kliendigruppidega töötavate spetsialistide toetamiseks. Väljaõpe annab nii supervisiooni kui coachingu läbiviimise oskused ning võimaluse töötada nii organisatsioonivälise kui -sisese superviisorina.

KES ON SUPERVIISOR

Töönõustamise spetsialist, kes on läbinud ANSE standardile vastava väljaõppe.
Supervisioon psühhosotsiaalses valdkonnas on oluline töötajate arendamise strateegia ja töökultuuri osa. Regulaarne supervisioon aitab kaasa kvaliteetsemale klienditööle, töötajate heaolule ja vähendab läbipõlemisjuhtumeid.

Psühhosotsiaalse valdkonna supervisiooni tutvustavad töötoad

27.05. kell 14-17 Tallinnas
27.05. kell 14-17 Tartus
08.06. kell 14-17 Tartus
15.06. kell 14-17 Tallinnas

Osalejad:
– kogevad töötoas erinevaid meetodeid
– saavad uusi vaatenurki oma dilemmadele
– saavad infot ISCI psühhosotsiaalse valdkonna suunitlusega supervisiooni ja coachingu väljaõppe kohta.
Töötuba juhivad professionaalsed superviisorid ja coachid Triin Vana, Piret Bristol ja Tiina Merkuljeva.
Tasu 35 eurot. Lisandub käibemaks 20%.
Lisainformatsioon ja registreerimine: piret.bristol@isci.ee

Toimumise aeg

22.september 2022 - 22.märts 2025

Toimumuse koht

Tallinn, Tartu ja Kesk-Eestis

Kontakttunde

378
14 õppesessiooni – 3-päevased (neljapäevast laupäevani) sessioonid iga 2 kuu tagant.

Maksumus

Sessioon: 510€ + km
Kogu väljaõpe: 7140€ + km

Koolitajad

Registreeru või küsi meie käest nõu