Kuidas saada supervisioonist suurim kasu

Kellele on mõeldud:

Töötajad, juhid, meeskonnad ja organisatsioonid, kes plaanivad kasutada supervisiooni teenust, ei oma aga eelnevat supervisiooni kogemust või on supervisiooniga põgusalt kokku puutunud.

Miks just see koolitus:

 • Superviisor saab töötada ainult sellega, mis superviseeritav kaasa toob. Et olla avatud ja usaldav, on vaja tunda end turvaliselt. Selleks omakorda on vaja sõlmida selged kokkulepped.
 • Kui superviseeritav teab täpselt, mida temalt supervisioonil oodatakse ning mida tema võib supervisioonilt oodata, annab see talle jõu ja võimaldab kergemini supervisioonil vastutust võtta.
 • Supervisiooni suhe vajab aktiivset ja vastastikust osalust. Koostöö luuakse toetudes teatud rollisuhetele. Mõlema osapoole rolli, õiguste ja vastutuste piirid on vaja selgelt määratleda ja nendes kokku leppida.

 

Kõik see nõuab oskusi, teadmisi ja eelkõige hoiakuid, mida õpimegi koolituse käigus.

 1. Sissejuhatus supervisiooni: definitsioon, eesmärgid, supervisiooni rollid ja ülesanded, superviisori ja superviseeritava vastutus, supervisiooni eetika.
 2. Supervisiooni sessiooniks valmistumine: info kogumine ja säilitamine, supervisiooniks märkmete tegemine.
 3. Teadlikkuse arendamine füüsilisel, emotsionaalsel ja kognitiivsel tasandil.
 4. Kuidas oma lugu või kliendi kaasust supervisioonil esitleda.
 5. Seitse viisi, kuidas supervisioonil fookust hoida.
 6. Kuidas avada rasket juhtumit supervisioonil.
 7. Supervisiooni protsessi hindamine.
 8. Grupi- ja meeskonna supervisioonil osalemine.

Koolitus toimub tellimustööna organisatsioonides.

Koolituse maht: 12 akadeemilist tundi.
Koolitaja: Piret Bristol