SISSEASTUJALE

JUBA ALANUD VÄLJAÕPPED!

 

COACHI-SUPERVIISORI VÄLJAÕPE alustas jaanuaris 2020 ja lõpeb juunis 2022.

                    Coachi-superviisori väljaõpe: Coachi-superviisori õppekava

 

PSÜHHOSOTSIAALSE VALDKONNA SUPERVIISORI-COACHI VÄLJAÕPE alustas juunis 2020 ja lõpeb augustis 2022.

                   Psühhosotsiaalse superviisori-coachi väljaõpe: I tase: Individuaalne supervisioon ja -coaching; II tase: Grupi- ja organisatsioonisupervisioon

 

INTERCULTURAL SUPERVISION AND COACHING PROGRAMME starts in February 2021. For further information click here.

 

Eelmistel kursustel osalejate kogemusi saad lugeda siit:   

Aivar Kender

Mulle kui juhile oli eriti kasulik treenimine pideva määramatuse ja muudatustega vürtsitatud olukordades.’ Loe edasi siit.

Liisa Raudsepp

ISCI supervisiooniõppes osalemine oli mulle väga oluline nii erialase kui isikliku arengu seisukohalt. Õppetöö oli väga konstruktiivne ja mitmekesine, koolitajana õppisin palju uusi meetodeid grupiga töötamiseks, samuti avardus arusaam individuaalsest tööst.’ Loe edasi siit.

Triin Tars

Oma töös näen supervisiooni ja coachingu tõelisi vilju – olen võtnud vastu väljakutse olla inimeste juht.‘ Loe edasi siit.