SISSEASTUJALE

Meil on hea meel teatada, et superviisori/coachi väljaõppe 4. kursus alustab juba detsembris 2017. Põhiõppejõud on Signe Vesso, Ester Väljaots, Kaidi Peets.

Kursusele registreerumiseks võta ühendust õppejõududega:
Kaidi Peets
Signe Vesso
Ester Väljaots

Kursuse eesmärk on anda ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) standardile vastavat haridust.Kursuse eesmärk on ette valmistada coache ja superviisoreid, kes suudavad läbi viia supervisiooni ja coachingut professionaalsel tasemel ning eetilisi põhimõtteid järgides.

Kursus annab osalejatele supervisiooni ja coachingu alased teadmised ja oskused, mida saab edukalt rakendada oma töös ning mis võimaldavad töötada iseseisva superviisori ja coachina.

Eelmistel kursustel osalejate kogemusi saad lugeda siit.

Kõrgharidus: sotsiaal- ja humanitaarteadused (sh majandus ja juhtimise erialad)Töökogemus: vähemalt 5 aastat pärast kõrgkooli lõpetamist.

Erialastel täiendkoolitustel ja grupiprotsessides osalemine (min 60 tundi). Arvesse võetakse erinevaid kursusi ja/või pikema kestusega enesearenguprogramme, mis annavad teadmisi inimesest, suhtlemisest, õpetamisest, gruppidest, organisatsioonidest, juhtimisest, jms.

Kasuks tuleb psühhoteraapia kogemus.

Superviisori poolt tõendatud varasem supervisiooni kogemus (erinevad vormid) – miinimum 30 tundi.

Isiksuslikud eeldused: baasilised eneseregulatsiooni, suhtlemise ja reflekteerimise oskused ning inimestega töötamise põhiliste eetiliste printsiipide arvestamine.

Superviisori/coachi väljaõppesse kandideerijatega korraldatakse eelkohtumised selleks, et vastastikku tutvuda, küsimustele vastuseid saada ja põhjendatud otsus langetada.

Kui sisseastumistingimustes esitatud nõuded pole kandideerimise hetkel 100% täidetud, on võimalus lahendust otsida koostöös ISCI meeskonnaga.

VASTUVÕTU PROTSEDUUR

1. Dokumentide esitamine e-posti teel
2. Intervjuu (grupis) positiivne läbimine

Eelmistel kursustel osalejate kogemusi saad lugeda siit.

Kursus kestab 2,5 aastat. Kursuse maht on 650 tundi, millest:

 • 412 akadeemilist tundi moodustavad kontakttunnid ehk kokku 12 õppesessiooni (kümme 4-päevast ja kaks 3-päevast õppesessiooni)
 • 50 akadeemilist tundi on iseseisev töö kaasõppijate grupis (peer-group)
 • 60 akadeemilist tundi on isiklik õppesupervisioon, mis jaguneb individuaalkohtumiste seeriaks (kuni 40 tundi) ja grupisupervisiooniks
 • 60 akadeemilist tundi (2-4 individuaalsupervisiooni/-coachingu protsessi, kokku 30 kohtumist) on supervisiooni/coachingu praktika
 • 16 akadeemilist tundi või rohkem on grupi- või meeskonnasupervisiooni/-coachingu praktika
 • 12 akadeemilist tundi on vaatluspraktika
 • 40 tundi on iseseisev töö kirjandusega ja isikliku portfoolio koostamine

Programm on jagatud 12 õppemooduliks. Kõik õppemoodulid on 4-päevased, välja arvatud 6. ja 12. moodul, mis on 3-päevased.

Esimese 6 mooduli ajad on järgmised:

 1. moodul – 7. – 10. dets 2017
 2. moodul – 18. – 21. jaan 2018
 3. moodul – 29. märts – 1. aprill 2018
 4. moodul – 7. – 10. juuni 2018
 5. moodul – 13. – 16. sept 2018
 6. moodul – 22. – 24. nov 2018

Ülejäänud moodulite ajad täpsustuvad 2017. a. teisel poolaastal.

 

Aivar Kender, Tehnikadivisjoni juht, AS LeviraOlen keskealine meesterahvas, tehnilise tausta ja juhtimiskogemusega.

Palun kujutlege mind nüüd ette ühises ringis psühholoogide, erinevate terapeutide ja nõustajate, pedagoogide, neurolingvistiliste programmeerijate, koolitajate ja veel kellega iganes alustamas supervisiooni ja coachingu väljaõpet. Sooliselt pole mingit pisikest lõhet, 2 meest ja 16 naist, seega Suur Kanjon.

Võib ju ette kujutada nagu tunneks ma ennast kuidagi pahasti, võõrkehana või siis hoopis liigse tähelepanu all olevana.

Minu poolt tajutuna see siiski nii pole, sest kogu õpiprotsess toimub täpselt samade põhimõtete alusel, mida on vaja järgida ka töötades sellel õpitaval erialal ja üldse elus.

Sallivus, usaldus, vastastikune lugupidamine, ausus, kuulamine, avatus, heatahtlikkus, märkamine jne. Loetletu pole meie jaoks mitte lihtsalt väärtused seinal vaid reaalsed tööriistad, mida kasutame oma õppetöös ja enda arendamisel nii rühmas kui individuaalselt.

See on väga praktiline õpe. Miks ma nii väidan? Ma väidan seda sellepärast, et hoolimata erinevatest supervisiooni ja coachingu definitsioonidest ja rakendamisvõimalustest taandub kõik ometi väga põhimõttelisele ja üdini elulisele võtmeküsimusele.

Kuidas olla õnnelik? Superviisori õnneallikaks on teadmised ja oskused, mis võimaldavad tal peale iseenda selle igatsetava seisundi poole aidata ka kõiki teisi, kes seda abi vajavad ja on valmis vastu võtma. Lahendusterajad selleni on aga äärmiselt mitmekesised ja põnevad.

Eeltoodu oli minu isiklik arusaam sellest, milleni olen jõudnud praegu, olles läbinud napilt poole õpiteekonnast.

Õppimine superviisoriks ja coachiks on üks võimalus, kuidas maailma saab paremaks muuta!

Liisa Raudsepp, psühholoog-konsultant, Tripod Grupp OÜ

Olen väga õnnelik, et mul on õnnestunud liituda ISCI superviisori ja coachi väljaõppega. See on aidanud tervikuks integreerida paljud seni õpitud lähenemisviisid – näiteks psühhodraama ja lahenduskeskse lühiteraapia – ning seada need täiesti uude perspektiivi.

Vaimustun supervisiooni ja coachingu tulevikku vaatavast lähenemisest, asjalikkusest ja samas sügavusest. Protsess võib tunduda lihtne, kätkedes ometi tuhandeid võimalusi. Coaching suudab kõnetada tuttavate sõnadega ka ärimaailma, jättes samas ruumi veelgi ulatuslikumaks kasvamiseks.

Õppeprotsess ise on olnud väga nauditav. Koolitajana olen palju õppinud sessioonide süstemaatilisest ülesehitusest, meetodite paljususest, erinevate õppimisviiside integreerimisest ja õppejõudude omavahelisest koostööst. Rohkelt on õppida ka grupilt, sh ise taas õppija rollis kogedes, kui palju on võimalik õppida oma kogemuse mõtestamisest.

ISCI väljaõppel on väga palju pakkuda sellele, kes on valmis õpetust vastu võtma. Samas jääb palju ruumi ka iseseisvaks avastamiseks, lugemiseks, katsetamiseks ja mõtestamiseks – arenguvõimalusi jagub lõputult.

Helena Ojala

Superviisori väljaõppe koolitusele registreerusin esialgu mõttega omandada üks uus lisaoskus, mida saan kasutada nii tööalaselt, aga ka teistes valdkondades.
Teadmised, kuidas inimesi kuulata, neile toeks olla ja nendega koos probleemidele lahendusi leida, annab universaalse eelise, mida ma saan kasutada kus iganes ja millal iganes.

Alles koolituse käigus avastasin väljaõppe tegelikud lisaväärtused – konkreetsete oskuste arendamine läbi praktilise õppe ja kogemuse käivitab vägeva enesearengu spurdi. Selle kahe aasta jooksul on minust saanud küpsem, teadlikum ja ise-ennast palju paremini tundev mina ning see on olnud väga äge ja uskumatu teekond kõrgel laineharjal kihutades. On väga vähe selliseid õppimise viise ning ükski teoreetiline materjal ei suuda seda kogemust kompenseerida mida on superviisoriks õppimine ISCIS on mulle pakkunud.

Tänasel päeval saan öelda, et minust on saanud Coach ja superviisor. Tegutsen igapäevaselt valdkonnas ning näen seda, kuidas professionaalsete superviisorite ja coachide järele on nii avalikus sektoris kui ka ärimaastikul ääretult suur vajadus. Tööpõld on lai ja värvikas.

Aila Rajasalu, koolitaja, perelepitaja, nõustaja, MTÜ Noorte Abistamiskeskus Carpe Diem; AS Hoolekandeteenused lapsehoolduspuhkusel olev Kaunase Kodu juht

Erinevatel ametikohtadel töötades olen aja jooksul kogenud mitmeid kordi tööstressi ja pinget keeruliste olukordadega toimetades. Vajadus leida lahendusi ja ennast kuulata kellegiga koos on andnud mulle uue vaatenurga ja suuna edasiminekuks.

Supervisiooniväljaõppesse viis mind soov areneda ja leida võimalusi, kuidas suurendada kolleegides arusaamist, julgust ja motivatsiooni leida supervisioonis vahendit, mis on igapäevase töötamise ja eneseleidmise ning pideva arengu üks tee ja nii, et see oleks tõhus ning elemantaarne, sealhulgas kõigile käepärane.

Olen väljaõppe käigus jõudnud eneseavastamise teele ja saanud valgustatud, väga suur roll on minu kaasteelistel ja õpetajatel- kelle olemasolu iseenesest on energeetiline, toetav ja arendav; lisaks loomulikult erinevad teadmised ja omadused, mis meis põimuvad. Minuni on jõudnud taas kogemine sellest, et erinevused on nii rikastavad ja tõdemus, et me ei saa kunagi piisavalt targaks, st ainus tee on õppida ja seeläbi luua uusi viise olemiseks. Inimestega töötamisel pakub supervisioon parima võimaluse hoida end stabiilselt töövormis, lisaks on see meeldiv viis õppida ja areneda.

Enda jaoks olen leidnud arendava ja palju võimalusi pakkuva coachingu, mis annab hea võimaluse areneda ise juhina, samuti oskuse toetada töötajaid olles jõustav treener meeskonnale ja igale inimesele personaalselt.

Superviisorite ja coachide väljaõpe on olnud väljakutseks enesearendamisel ja analüüsil, mistõttu on rääkija minus asendunud kuulajaga, olen muutunud eesmärgipärasemaks, julgemaks tegema otsuseid ja õppinud rohkem usaldama protsessi, inimesi ja ennast.

Urve Uusberg

Olen inimene, keda väga ei valita, kuigi võiks. Seekord oli teil ka kõhklusi ja ometi valiti. See on olnud ka mu peamine motivatsioon – mitte alt vedada. Üldiselt meeldib mulle õppida ja väga meeldib olla inimeste seas, kes on tõesti igaüks ülimalt ägedad – no mis ma sellega mõtlen, ehk seda, et nad on targad selles, milles nad targad on. Nad on inspireerivad ja selles koosolemises on minu jaoks harukordne kontsentratsioon elususest (U. Masingu väljend).

Mulle on alati oluline, millised väärtused on valikutes koolitajate poolt, mida nad jagavad, milles nad ootavad meid kaasa mõtlevat jne. See on taas üks tahk, miks ma ootan neid kohtumisi: ma viibin prisket neli päeva väärtusruumis, millest võib tavaolukorras vaid unistada – no lähedased siiski jagavad samu väärtusi ja no ikka tuleb luua enesele keskkond, kus hea olla, mõtlen oma kooride ajalugu – riinimanda maailm – õnnelik mina. Ka teie juhendajatena olete loonud õppeprotsessiga maailma, milles tahan elada.

4-päevase mooduli hind on 495 eur + km.

3-päevase mooduli hind on 370 eur + km.

Tasumine toimub moodulite kaupa.

2,5-aastase väljaõppe programmi maksumus kokku 5690 eur + km.

Kinnitatud 30.12.2015

ÜLDTINGIMUSED

 1. Õppima asumisel sõlmitakse kooli ja õppija vaheline leping, milles sätestatakse kõik olulised õppimisega seotud tingimused ja regulatsioonid.
 2. Õppetöö toimub vastavalt kooli pidaja kinnitatud õppekavale.
 3. Koolil on õigus muuta õppekava ja kursuse ajakava ja sellised muudatused on õppijale kohustuslikud.
 4. Kool tagab, et õppetööd viivad läbi kvalifitseeritud õppejõud.
 5. Kool informeerib õppijat kõikidest õppekorraldust puudutavatest küsimustest.
 6. Õppija teavitab kooli koheselt ja kirjalikult oma elukoha jt. isikuandmete muutustest.
 7. Õppija on kohustatud tasuma õppemaksu õigeaegselt ja vastavalt kooli ja õppija vahelisele lepingule. Õppemaksu suurus ja selle tasumise kord määratletakse kooli ja õppija vahelises lepingus.
 8. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.
 9. Nii kooli personal kui õppijad hoiduvad tegudest, mis võivad kahjustada kooli mainet ja majanduslikke huve.
 10. Õppijad ja õppejõud käituvad korrektselt suhetes kaasõppijate, õppejõudude ja muu personaliga.
 11. Õppijad ja õppejõud kasutavad auditooriume, inventari, seadmeid ja muud kooli vara eesmärgipäraselt ja heaperemehelikult.

ÕPPIJATE VASTUVÕTMISE JA KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD

 1. Õppija vastuvõtmine toimub sooviavalduse (kirjalik või suuline) alusel.
 2. Otsuse õppija vastuvõtmise kohta langetab õppejõudude kolleegium, parast kõiki õppija poolt täidetud sisseastumiseeldusi.
 3. Kõigi õppima asuvate isikutega sõlmitakse leping.
 4. Kool loetakse lõpetatuks, kui õppija on täitnud õppekava täies mahus ja õppijal ei ole kooli ees võlgnevusi.
 5. Kooli lõpetamist tõendab tunnistus. Kursuse osalise läbimise kohta ja õppija soovil võib kool väljastada tõendi.
 6. Õppija ennetähtaegne koolist välja arvamine toimub isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal ja vastavalt kooli ja õppija vahel sõlmitud lepingule.
“Ei ole piisav, et annad endast parima. Sa pead teadma, mida teed ja seejärel andma endast parim”
Prof. D.E. Deming
Koolituste kvaliteedi tagamise alused kirjeldab International Supervision and Coaching Institute (edaspidi: ISCI) poolt pakutavate täiendkoolituste ja kursuste kvaliteedi tagamise ja edendamise põhimõtteid, sh õppekavade, koolitajate ja õppekeskkonna kvaliteedi tagamist, tagasiside kogumist ning kestva arengu tagamise põhimõtteid.1. Kvaliteedi tagamise üldpõhimõtted

  • Lähtume täienduskoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist, Haridus- ja teadusministri määrusest „Kutseõppeasutuses täiendusõppe korraldamise tingimused ja kord“, ISCI ärieetikast, põhikirjast ning õppekorralduseeskirjast (link)
  • Pakume täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
  • Meie huvi on pakkuda parimat võimalikku koolitust, et viia ellu meie missiooni – arendada supervisiooni ja coachingu valdkonda, jõustada juhte ja töötajaid töö tulemuslikkuse, suhete kvaliteedi ja töörõõmu suunas.
  • Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega juhindime väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.
  • Supervisiooni- ja coachingualaste koolituste pakkumisel tugineme ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) väljaõppe standardile ning ANSE ja ja ICF (International Coach Federation) kompetentsi raamistikele. Lisaks otsime ja rakendame õppetöös nii Eesti kui rahvusvahelist head praktikat ja kogemusi.
  • Meile on oluline ISCI koolituste hea maine ja kestev areng, et meie koolitused vastaksid parimal viisil koolitustel osalejate ja teiste sidusgruppide vajadustele ja ootustele. Tegeleme õppe kvaliteediga süsteemselt ja järjepidevalt, kasutades selleks E. Demingi kvaliteedi ringi:

Plaani – määra kindlaks eesmärgid ja protsessid, mis on vajalikud kliendi nõuete ja organisatsioonipoliitikaga kooskõlas olevate tulemuste saavutamiseks.Teosta – rakenda need protsessid.

Kontrolli – jälgi ja mõõda protsesside ning teenuste vastavust poliitikatele, eesmärkidele ja nõuetele ning kajasta tulemused.

Parenda – võta ette tegevused protsessi toimimise parendamiseks.

 

2. Õppekavade kvaliteedi tagamine

 • Õppekavade koostamisel lähtume täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
 • Õppekava lähtub sihtgrupi vajadusest. Sisekoolituste õppekavade koostamisel viime läbi intervjuud tellija ja organisatsiooni esindajatega, et täpsustada koolitusvajadust ja luua koos sobiv õppekava.
 • Avalike koolituste õppekavade koostamise võtame aluseks valdkonnaga seotud standardid ning kompetentsiraamistikud ning kutsestandardis või seadusandluses toodud nõuded.
 • Õppekava on õpiväljundipõhine ning kõik koolitused, mida pakume on oma olemuselt praktilise suunitlusega. Koolitaja ülesandeks on aidata õppijail saavutada õpiväljundid ning parimad võimalikud tulemused.
 • Õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
  1. õppekava nimetus;
  2. õppekavarühm;
  3. õppeesmärk;
  4. õpiväljundid;
  5. õppekava koostamise alus;
  6. sihtgrupp;
  7. õppekeel;
 1. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 2. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 3. õppe sisu;
 4. õppekeskkonna kirjeldus;
 5. õppemeetod;
 6. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
 7. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

3. Koolitajate kvaliteedi tagamise

 • ISCI koolitajad on õpetatava valdkonna professionaalid, kel on koolituse läbiviimiseks sobiv erialane haridus ja -töökogemus, kes on aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas koolitajana, nõustaja, juhi, spetsialisti, arendaja vm rollis.
 • Koolitajatel on täiskasvanute koolitamise kogemus ning osa koolitusmeeskonnast omab täiskasvanute koolitaja kutset.
 • Kursusespetsiifilised nõuded koolitajatele on lahti kirjutatud õppekavas.
 • ISCI koolitajad osalevad ka ise järjepidevalt erialastel täiendkoolitustel, et arendada vajalikku kompetentsi ning arendada õppemeetodeid ja õppe sisu edasiandmise oskust.
 • Koolitajate ühtse kvaliteedi tagamiseks, õppemeetodite ning sisu parandamiseks korraldab ISCI regulaarselt meeskonna sisekoolitusi, kasutades koolitajatena nii Eesti kui rahvusvahelisi vastava ala professionaale. Koolitajate meeskond teeb omavahel tihedat koostööd, sh kohtub regulaarselt õppetöö arenduse töörühmas.
 • Koolitajate kvaliteeti ja töö tulemust hinnatakse koolitusel osalejate tagasiside alusel. Pärast tagasiside küsitlust analüüsib ISCI juhtkond või koolitusprojekti meeskond tulemusi ning jagab koolitajale tunnustust ja teeb vajadusel ettepanekuid õppekvaliteedi tõstmiseks.

4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

 • Koolitustegevus toimub sobilikel ja usaldusväärsete partnerite renditavatel pindadel, mis vastavad Töötervishoiu ja -ohutuse seaduses toodud nõuetele.
 • Koolituse koht valitakse sõltuvalt koolituse eesmärgist, õppemeetodite iseloomust ja grupis suurusest. Koolitusgruppide suurus on erinev, sõltuvalt koolituse eesmärgist ja sisust. Praktilise suunitlusega koolitused on reeglina väiksemad, et tagada osalejatele individuaalne lähenemine. Õppetööks kasutatakse ühte kuni kolme ruumi loenguteks, rühmatööks ning väikerühmades harjutamiseks.
 • Täienduskoolitus toimub kaasaegselt sisustatud õppeklassides. Teoreetiline õpe viiakse läbi täiskasvanud õppijatele sobivalt sisustatud ning esitlustehnikaga varustatud klassides. Praktiline õpe toimub õppija enda valitud praktika organisatsioonides.

5. Koolituste kohta tagasiside kogumine

 • 1-2 päevaste koolituste korral küsitakse osalejatelt suuline või kirjalik tagasiside koolituse lõpus, millest koolituse korraldusmeeskond koostab tagasiside kokkuvõtte.
 • Pikemate koolituste korral küsime osalejatelt kirjaliku tagasiside (paberkandjal või elektrooniline küsitlus) ning koostame kokkuvõte. Koolitusprojekti meeskond analüüsib tagasiside tulemusi, jagab neid ISCI meeskonna ja koolitaja(te)ga ning teeb vajadusel ettepanekuid õppekvaliteedi tõstmiseks.
 • Mitmeaastase koolituse puhul viime kirjaliku tagasisideküsitluse läbi vähemalt kord aastas, õppe keskel ja õppe lõpus. Suuline tagasiside küsimine toimub iga õppesessiooni lõpus. Kirjalikus tagasisides palume hinnata nii õppetöö sisu kui vormi: õppemeetodeid ja koolitajaid, õppekeskkonda, enesejuhtimist, õppetöö korraldust ja kommunikatsiooni, õppe praktilist kasu ja rakendatavust.
 • Tagasiside kokkuvõte on oluliseks sisendiks õppekava arenduse töörühma tööle.
 • Jagame olulisi mõtteid tagasisidest ka oma kodulehel.
 • Kogume koolitustel osalejate kohta järgmisi andmeid: nimi, kontakt (e-post), töökoht ja isikukood. Isikukood on vajalik tõendi ja tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse lähtuvalt isikuandmete kaitse seadusest.
Külasta meie galeriid, et näha pilte läbiviidud koolitustest.